Јавне политике су у интересу свих грађана

Да ли знате шта су то јавне политике? Колико пута сте рекли да желите ефикаснију јавну управу са мање папирологије и једноставнијим процедурама, боље здравствене услуге и квалитетније образовање? Својим учешћем можете на неке од ствари да утичете – јавне политике дају одговоре на питања која се тичу свих грађана и која су у јавном интересу. Европска Унија нарочито инсистира на унапређењу креирања и спровођења јавних политика у оквиру реформе јавне управе.

“Јавне политике  су групе мера које Влада уводи као одговор на потребе друштва  у циљу уређења оних области нашег живота које јесу јавни интерес – да образовање буде савремено, квалитетно и конкурентно, а прилике да се запослимо веће, да се обезбеди довољан број места у вртићима да би родитељи могли да раде, здравствене услуге буду ефикасне и окренуте пацијенту, каже директорка Републичког секретаријата за јавне политике Бојана Тошић. Она додаје да одлуке које се тичу унапређења живота и решавања неких проблема од значаја за цело друштво, нису ни мало једноставне, каже и додаје да јавне политике треба да представљају наш договор који квалитет живота желимо и како до њега да стигнемо.

Кроз процес реформе јавне управе Србија се труди да унапреди и процес креирања и доношења јавних политика како би побољшала функционисање бројних области деловања државе. Да би се искристалисали приоритети помажу консултације – са свим заинтересованим странама, јер се тако кроз процес креирања јавних политика заправо и стварају добри закони и други прописи.

„Мислим да ту медији могу да одиграју веома важну улогу да позову што више грађана и заинтересованих страна да узму учешће да се залажу за оно што је њима битно и уопште што је битно свим грађанима“, каже директорка РСЈП и као полазну тачку поставља подношење иницијатива.

„Ми имамо једну апликацију на нашем сајту, јако једноставну, буквално се напише опис проблема, и не само опис проблема, може да буде и предлог решења. Када добијемо иницијативу ми морамо добро да је сагледамо, да спроведемо консултације са широким кругом заинтересованих лица, да добро разумемо проблем јер тек кад се добро разуме проблем онда ће интервенција коју очекујемо да буде адекватна с обзиром да ће се односити на широки број грађана, привредних субјеката, свих нас“, каже она.

Као један од бољих примера поступка креирања јавних политика Нинослав Кекић, помоћник директора Републичког секретаријата за јавне политике наводи Владин програм Е-папир. „Реч је промени регулативе и поједностављења поступака пред јавном управом те самим тим кроз иницијативе привреде које су биле упућене конкретно за одређене поступке, као што је нпр укинута обавеза привредника да пријављује новозапослене преко М4 обрасца и тиме постигнута укупна уштеда за њих на годишњем нивоу од 30 мил евра. Самим тим држава је препознала да су привредници у праву и да је потребно да направимо реформу тако што ће држава обављати те послове уместо привредника. Ако је привредник податке већ доставио Пореској управи, сваки други орган може да користи те исте податке. Предност у реформи када су у питању услуге за привреду јесте у томе што имате много мање осетљивих личних података те самим тим размена података између органа може и брже и боље функционисати”, објашњава Кекић.

ЕУ нарочито инсистира на унапређењу креирања и спровођења јавних политика у оквиру реформе јавне управе. Бранко Радуловић са Пројекта ЕУ за реформу јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора наглашава важност већег учешћа грађана. „Има једна изрека коју економисти често користе да је пут у пакао поплочан добрим намерама. Да би се заправо спречиле те погрешне мере јавне политике, да се доносе лоши закони да се спроводе неке друге мере које нису адекватне, било би добро да се прикупи што више информација, да се сагледа заправо што боље постојећа ситуација, а без неке размене информација то заиста није могуће“, каже он и додаје да је ЕУ подршком реформи јавне управе пружила значајну подршку у домену побољшања примене Закона о планском систему и добром планирању јавних политика, као и обукама и приручницима који државној управи у Србији олакшавају рад на креирању јавних политика, како би што боље одговарале потребама грађана и привреде.Skip to content