Контакт центар републичких инспекција за 6 недеља рада обрадио више од 3000 пријава

Јединствени Контакт центар републичких инспекција, који покрива рад 44 инспекције са републичког нивоа, у првих 6 недеља свог рада примио је и обрадио 3086 пријава.  Овај систем је грађанима и привредницима у Србији омогућио да  електронским путем (преко онлине формулара на сајту www.inspektor.gov.rs)  или  телефоном  на број 011/ 6350 322 (у разговору са оператерима или остављајући  говорну поруку) могу да пријаве разне врсте неправилности које су у домену контроле републичких инспекција, али и недоследности у поступању самих инспектора.

Контакт центар, у просеку је у првих 6 недеља, од 25. марта до 12. маја, дневно примао 74 предмета, а надлежним инспекцијама је прослеђено 1.357 предмета. Преко Контакт центра странкама су пружене и информације и правна подршка, а било је и предмета који нису у надлежности републичких инспекција, предмета код којих је процењен незнатан ризик, дуплираних предмета, грешака код гласовних порука, непотпуних представки – и то укупно 1.729 предмета.

Највише упита Контакт центар је проследио Тржишној инспекцији, њих 530, што је 39 одсто укупног броја предмета. Инспекторату рада проследјен је 331 предмет, Санитарна инспекција добила је 107 упита, Пореска инспекција 109, Здравствена инспекција 67, а инспекторима социјалне заштите упућено је 25 упита.

Највише упита, њих 49 одсто, дошло је путем телефона, 30 одсто преко гласовне поруке, а 21 проценат преко онлине формулара на сајту www.inspektor.gov.rs.

Увођење јединственог Контакт центра републичких инспекција је уз систем е-Инспектор део процеса реформе инспекцијских служни у Србији, као једног од  веома важних сегмената реформе јавне управе у Србији.

Систем е-Инспектор (www.eisnpektor.gov.rs), је интерни алат који инспекторима олакшава рад, садржи потребне налоге, извештаје, записнике, решења, захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредни преступ, а омогућава и увид у налазе других инспекција. У регистру субјеката и објеката инспекцијског надзора налази више од два милиона фирми, као и школе, болнице, обданишта, факултети, који су такодје предмет надзора. Сви из тог регистра се рангирају по степену ризика, који помаже инспекторима да виде да ли је потребна чешћа контрола, а први пут инспектори могу да виде и историју надзора.

Као једно од достигнућа система е-Инспектор је стандардизвано поступање код изрицања мера или казни, па тако више није могуће да два инспектора, у два места у Србији, који поступају по истим налозима, изрекну различите мере.

Републички инспектори у Србији годишње ураде око 500.000 надзора, а готово половина се односи на контролу хране и то на уласку у земљу, односно у промету. У Србији тренутно раде 2.384 републичка инспектора, што је три пута мање од референтног броја, мерено према броју становника или величини привреде.

Помоћ Србији, у оквиру ширих мера за смањењу административног оптерећења за грађане и предузећа, кроз пружање подршке реформи инспекцијских служби, у шта се убраја и успостављање система е-Инспектор, пружила је и Европска унија са 3 милиона евра кроз механизам директне буџетске подршке.

Ова подршка је помогла и да се обезбеди да све републичке инспекције на интернет сајту www.inspektor.gov.rs објављују обавезне обрасце и контролне листе, као што је прописано Законом о инспекцијском надзору и поступке у оквиру њихових надлежности. Сада се све редовне инспекције на терену спроводе у складу са тим објављеним листама. Ово је од велике важности за привреднике, јер им омогућава предвидиво пословање, пошто на поменутом сајту могу да пронађу све информације о условима које морају да испуне како би пословали у складу са прописима.

Усвојена је и методологија за спровођење онлајн анкете, која укључује упитник, шаблоне, методе обрачуна, величину узорка као начина за испитивања јавног мњења који се користи за побољшање рада инспекција. Овај онлајн систем анкетирања јавног мњења, ради оцењивања функционалности спровођења закона и рада инспекција, доступан је на  интернет сајту www.inspektor.gov.rs.Skip to content