НОВИНЕ У СИСТЕМУ ПАУШАЛНОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Од почетка годне, Пореска управа Србије унапредила је систем паушалног опорезивања тако што решења о утврђеним обавезама за предузетнике-паушалце доставља искључиво у електронској форми, посредством портала Пореске управе – еПорези (http://www.poreskauprava.gov.rs/sr.html). На тај начин око 95.000 паушалаца добило је у јануару у своје електронско сандуче решење о пореским обавезама и доприносима за 2020. годину.

Крајњи рок за измирење обавеза за  јануар је 18. фебруар (рок је продужен за 3 дана) а да би предузетници преузели решења из електронског сандучета, што је сада једини начин да дођу до тог документа, потребно је да прибаве квалификовани електронски сертификат и инсталирају одговарајућу апликацију са сајта еПорези.

За улазак на портал еПорези и сандуче у коме је пореско решење, потребна је лична карта са чипом, уз коју се бесплатно у МУП-у добија шифра, односно ПИН. Поред МУП-а, квалификовани електронски серитификат издају овлашћена Сертификациона тела: Привредна комора Србије, ПТТ, Halcom и E-Smart Systems, али уз одређену надокнаду. Уколико приступ пореском сандучету у име обвезника обавља друго лице, порески обвезник је дужан да то лице овласти.

За приступ електронским сервисима користи се јединствена апликација која се може преузети на следећој интернет адреси: http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/e-porezi/portal.html. Апликација се једноставно инсталира и након покретања и уноса ПИН-кода квалификованог електронског сертификата приступа се порталу. На поменутој адреси може се преузети и корисничко упутство за апликацију еПорези са детаљним упутствима о корацима при инсталацији.

Реформом паушалног опорезивања, која је почела 2018. године, данас је омогућено да привредници- паушалаци могу да региструју фирму, започну пословање, добију пореско решење, плате порезе и доприносе без одласка у пореску филијалу. Новоосновани предузетници ће у веома кратком року од 48 сати од дана регистрације оснивања привредног субјекта у Агенцији за привредне регистре добити решење о утврђеној обавези у електронској форми.

Новина је и калкулатор паушалог пореза и доприноса. Уносом задатих параметара (https://eporezi.purs.gov.rs/kalkulator-pausalnog-poreza-i-doprinosa.html) обвезници могу сами да израчунају износ месечног паушалног пореза приближно за наредне 3 године.

Почев од 1. марта ове године примењиваће се “тест самосталности” на основу кога ће се проверавати да ли је предузетник независан у односу на компанију која га ангажује и да ли може бити паушално опорезован. Тест садржи девет критеријума за проверу самосталности а уколико паушалац подржава односно позитивно одговори на најмање пет критеријума, сматраће се да је тест пао односно да није самосталан И као такав не може имати статус обвезника-паушалца. Испуњеност критеријума из теста самосталности провераваће порески инспектори.

Детаљније информације о систему паушалног опорезивања порески обвезници могу добити и позивом Контакт центра Пореске управе (011 331 01 11), или у филијалама Пореске управе у Србији.Skip to content