Објављен Водич за транспарентно финансирање невладиних организација из буџетских средстава локалних самоуправа

Kанцеларија за сарадњу са цивилним друштвом објавила је треће измењено и допуњено издање „Водича за транспарентно финансирање удружења и других организација цивилног друштва из буџетских средстава локалних самоуправа“.

Водич доприноси бољем разумевању принципа финансирања, рационалнијем планирању и коришћењу ограничених буџетских средстава, као и одрживом финансирању организација цивилног друштва. Оригинално је израђен са циљем да помогне јединицама локалне самоуправе у примени регулативе, кроз већу доступност једноставних образаца за спровођење процедуре доделе средстава и омогући организацијама цивилног друштва да се информишу о прописаним процесима доделе средстава, адекватно укључе у њихово спровођење и кроз предлоге и добро осмишљене пројекте доприносе остваривању јавног интереса.

Усаглашавање са новом Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, која је усвојена у марту 2018. године, непосредно након издавања претходне верзије Водича, условило је доношење нове верзије Водича.

Више о овом водичу, који је припремљен у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина, можете прочитати на следећем линку http://bit.ly/386GbiUSkip to content