Почела серија семинара о примени регулативе у области информационе безбедности за локалне самоуправе

Kанцеларија за информационе технологије и електронску управу је у Kрагујевцу заједно са Регулаторном агенцијом за електронске комуникације и поштанске услуге – РАТЕЛ, Министарством трговине, туризма и телекомуникација и Нациналном алијанском за локални економски развој – НАЛЕД организовала први по реду семинар „Јачање капацитета локалних самоуправа у примени регулативе у области информационе безбедности“.

Циљ овог семинара којем су у Kрагујевцу присуствовали представници 22 локалне самоуправе је био упознавање са моделом обавезног акта о информационој безбедности са упутствима за доношење пратећих процедура, као и са контролном листом по којој ће инспекција Министарства трговине, туризма и телекомуникација обављати надзор над радом локалних самоуправа у овој области. Ови документи че допринети већој безбедности информационих система локалних самоуправа и подићи ниво заштите важних података којима оне располажу.

Више о овом семинару можете прочитати на следећем линкуSkip to content