ПРОГРАМСKИ БУЏЕТ ПО МЕРИ ГРАЂАНА, УРАВНОТЕЖЕН И ТРАНСПАРЕНТАН

Програмски буџет представља ефикасан механизам за спровођење реформе јавне управе. Такав буџет омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успоставља снажнију везу између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика и пре свега већу транспарентност потрошње.

Пратећи основне смернице припреме програмског буџета, предлог буџета за 2020. годину је на време представљен посланицима Народне Скупштине и усвојен 28. новембра 2019.

Буџет за 2020. годину пре свега је усмерен ка повећању животног стандарда, односно расту плата, пензија, минималне цене рада, а предвиђена су и рекордна издвајања за капиталне инвестиције које ће подстаћи бољи раст БДП. У самом буџету Републике је издвојено 198,9 милијарди динара за капиталне инвестиције (3,4% БДП-а), док је на нивоу опште државе планирано издвајање од 260 милијарди динара (4,5% БДП-а). Овај предлог буџета је избалансиран, реалан и представља прекретницу у економској политици Србије.

Буџетом за 2020. годину предвиђени су приходи од 1.314 и по милијарди динара, расходи од 1.334,7 милијарди динара, тако да ће дефицит износити 20,2 милијарди динара, односно 0,3 одсто БДП-а.

Више о буџету за 2020 можете прочитати на следећем линкуSkip to content