Ревидиран Kодекс добре праксе за учешће грађана у процесу доношења одлука

Kонференција интернационалних невладиних организација (ИНГО) Савета Европе је, на пленарном састанку одржаном крајем октобра 2019. године, усвојила ревидирани Kодекс добре праксе за учешће грађана у процесу доношења одлука.

Kодекс дефинише скуп општих принципа, смернице, алате и механизме за учешће грађана у процесу политичког одлучивања и има задатак да допринесе стварању погодног окружења за невладине организације.

Ревидирана верзија Kодекса представља једноставан и структуриран инструмент за доносиоце одлука и организације цивилног друштва. С обзиром на то да је базиран на практичним искуствима невладиног сектора широм Европе, добрим праксама и валидним методама за сарадњу са јавном управом, препорука је да се примењује на локалном, регионалном и националном нивоу, односно у дијалогу са органима јавне управе, парламентима и владама.

Ради ефикасније примене Kодекса, у припреми су приручници који ће поред примера добре праксе уврстити и мање успешне примере који нису задовољили све критеријуме и испунили задатке.

Више о Kодексу можете пронаћи на следећем линку http://bit.ly/2P9gAgsSkip to content