Семинар о примени регулативе у области информационе безбедности за локалне самоуправе

Представници 16 локалних самоуправа присуствовали су другом по реду семинару „Јачање капацитета локалних самоуправа у примени регулативе у области информационе безбедности“, који су у Нишу заједно организовале Kанцеларија за информационе технологије и електронску управу, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге-РАТЕЛ, Министарство трговине, туризма и телекомуникације и Национална алијанса за локално економски развој – НАЛЕД.

На семинару је представљен модел обавезног акта о информационој безбедности са упутствима за доношење пратећих процедура, као и контролна листа по којој ће инспекција Министарства трговине, туризма и телекомуникација обављати надзор над радом локалних самоуправа у овој области. Ови документи ће допринети већој безбедности информационих система локалних самоуправа и подићи ниво заштите важних података којима оне располажу.

Више о примени регулативе у области информационе безбедности можете прочитати на следећем линкуSkip to content