Србија један од лидера у електронској размени података и докумената

Србија је данас један од лидера у региону када је у питању информациони систем размене података државних органа. О томе сведочи чињеница да је, од почетка дигитализације јавне управе у Србији, путем сервисне магистрале органа, размењено чак 5.300.000 докумената.

Овај систем сарадње свакога дана користи више од 320 државних органа који међусобно деле податке из службених евиденција повећавајући квалитет живота грађана и конкурентност привреде.

Преко сервисне магистрале органа омогућено је вођење електронских регистара, коришћење података из основних регистара, успостављање и вођење јединствених шифарника, успостављање и вођење електронског Метарегистра. Тиме је значајно повећан број електронских услуга и остварена поједностављења административних поступака попут оснивања фирме електронским путем, укидање печата, могућност електронског плаћања на Порталу еУправа и многе друге.

Јединствена информационо-комуникациона мрежа електронске управе успостављена је како би се обезбедила лакша међусобна сарадња различитих државних органа и висок стандард пружања услуге свим грађанима.Skip to content