Стручно усавршавање администрације у 2019. години

Запослени у администрацији, кроз програме Националне академије за јавну управу, уче како да пружају услуге грађанима, спроводе прописе, како да раде у тимовима, комуницирају са јавностима, воде податке, пишу стратегије и програме за креирање јавних политика и како да савладају друге вештине неопходне за рад у јавној управи.

Током 2019. године, Академија је реализовала укупно 359 обука за 6.357 запослених у јавној управи. У јединицама локалне самоуправе организоване су 104 обуке за 1.686 полазника. На скали од 1 од 4, примењивост стечених знања оцењена је са 3,54, док је општа оцена обука на завидном нивоу са средњом оценом 3,75.

Евалуација реализованих обука показује да су полазници генерално задовољни и да изражавају потребу за даљим стручним усавршавањем кроз организоване програме Националне академије. Обуке, спроведене у 2019. години, испуниле су 77,9% очекивања запослених у државним органима и у јединицама локалне самоуправе.

Ради рационалнијег коришћења ресурса, Академија је током ове године склопила уговоре о сарадњи са 12 регионалних ценара и 18 градова и општина, како би услуге ове институције биле ближе службеницима који раде у локалним самоуправама. Осим у великим центрима, као што су Београд, Нови Сад, Ниш, Лесковац, Крагујевац, Чачак , Ужице, Крушевац и Нови Пазар, обуке су доступне у Кањижи, Шапцу, Смедереву, Инђији, Кикинди и Књажевцу. Теме и термини обука у овим центрима усклађују су са потребама запослених, а пројектована је минимум једна обука месечно.Skip to content