У НЕКОЛИКО КЛИКОВА ДО СВИХ ПОДАТАКА О НЕКРЕТНИНИ

Захваљујући дигитализацији катастра, грађани сада без одласка на шалтер, у свега неколико кликова на свом рачунару или мобилном телефону, могу да имају увид у све важне податке о статус некретнине, власничким листовима, укњижби… На интернет страници е-катастра (http://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar) доступна је база података којом Републички геодетски завод омогућава грађанима да онлајн дођу до 240 сетова података, који су потпуно ажурни и ауторизовани.

У плану је и повезивање банака како би грађани могли путем мобилног телефона да раде и друге послове, попут брисовница или скидања хипотека након отплате кредита.

Овакав систем омогућио је да од миллион и по захтева, колико у просеку грађани поднесу годишње, више од 60 одсто буде предато без доласка на шалтере катастра, а до краја године сви захтеви ће се слати електронским путем, што ће омугућити велике уштеде времена и новца грађана.

Надлежни истичу и да је донета одлука да се унапреди надзор као и квалитет пољопривредног земљишта пошто је препознат проблем сувише дугог трајања процеса којим се земљиште доводи у најоптималније стање, односно комасације. Комисје за комасацију биће централизоване, рокови ће бити дефинисани, а свака завршена фаза ће бити ажурирана и доступна на увид путем интернета.Skip to content