Укинута обавеза подношења пореских пријава за некретнине

Изменама Закона о порезима на имовину, усвојеним прошле недеље у Народној скупштини, од 1. јануара 2020. биће укинута обавеза подношења пријава за порезе на имовину, пренос апсолутних права и наслеђе и поклон приликом закључења уговора о куповини стана или куће или спровођења оставинске расправе. То значи да грађани и привреда више неће имати разлог да одлазе на шалтере пореских органа да поднесу пореске пријаве.

Јавни бележници ће уносити податке о промету некретнине или оставини у свој електронски систем, а  подаци из тог система ће бити доступни Пореској управи и локалним пореским органима, који ће по службеној дужности утврдити висину пореске обавезе. Ово је омогућено захваљујући електронском умрежавању различитих државних органа надлежних за ову област  преко Сервисне магистрале органа.

У Србији се годишње обави око 120 000 купопродаја непокретности и оставинских поступака, а укидање подношења пореских пријава у овим ситуацијама укинуће два шалтера и смањити трошкове грађанима и привреди за најмање 6,5 милиона евра у наредне четири године, показују процене пројекта „Увођење јединственог шалтера за регистровање некретнина у Србији“, који се реализује уз подршку Фонда добре управе Владе Уједињеног Краљевства, а који је и иницирао њихово укидање.

У првој фази реформе која је започета у јулу 2018. укинута је обавеза одласка у катастар јер јавни бележник шаље исправе за укњижбу катастру по службеној дужности путем система еШалтер. У другој фази, од јануара 2020. јавни бележник замењује још два шалтера – Пореску управу и локалну пореску администрацију. Све информације о поједностављеној процедури налазе се на сајту http://upisnepokretnosti.rs.Skip to content