javne politike Tag

Процес креирања јавних политика увек започиње нечијом иницијативом, најчешће је то само министарство чија је надлежност да унапређује стање у одређеној обасти, органа локалне власти, али и апел грађана...

Skip to content