јул 2019

Захваљујући сарадњи и посвећености два министарства – правде с једне стране и државне управе и локалне самоуправе са друге, обезбеђено је да се чињеница о разводу аутоматски упише у матичну књигу венчаних. „На овај начин идемо у корак са циљевима реформе јавне управе, то јест, смањења...

Будући кандидати-студенати приликом уписа на факултете Београдског универзитета неће морати да прилажу изводе из матичне књиге рођених, јер је Министарство државне управе и локалне самоуправе омогућило за 31 факултет Универзитета у Београду трајни и непрекидни приступ подацима из извода матичне књиге рођених. Министар државне управе и...

Национална академија за јавну управу Републике Србије и Национални центар за јавну управу и локалну самоуправу (EKKDA) Грчке потписале су Меморандум о сарадњи коришћењем елетронских сертификата. Ово је први пут у Србији да се међународни споразум потписао на тај начин. Потписивањем електронским путем значајно се олакшава...

НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6  објављује  OБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА            у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 1/2019 Набавка горива и мазива 1.7.2019. - Обавештење о закљученом уговору за центализовану јавну набавку број 1/2019 - партија 2 2.9.2019. - Обавештење о закљученом...