jul 2019

NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6  objavljuje  OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA            u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 1/2019 Nabavka goriva i maziva 1.7.2019. - Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centalizovanu javnu nabavku broj 1/2019 - partija 2 2.9.2019. - Obaveštenje o zaključenom...