август 2019

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-151/2019-02 од 7. августа 2019. године,   НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6  објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Редни број...

На основу члана 36. став 7.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12,  14/15 и  68/15),   НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6   објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА без објављивања позива за подношење понуда за услугу – Аутоматизација процеса електронске писарнице и набавка лиценци за...

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава      ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ   I Орган у коме се...

У Центру за обуку полиције (ЦОПО) у Сремској Каменици почела је обука прве генерације комуналне милиције од усвајања новог Закона o комуналној милицији, а државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Иван Бошњак обишао је полазнике и пожелео им успешан рад. Бошњак је почетак...

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка број 404-02-127/2019-02 од 5. јула 2019. године и Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка јавне набвке број 404-02-127/2019-02/3 од 9....

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић је посетио општину Медвеђа и разговарао са руководством о начинима за унапређење услуга које општинска управа пружа и пројектима за бољи живот грађана те општине. Кроз Фонд за локал Министарства државне управе и локалне самоуправе ова општина добила...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у складу са чланом 32. Закона о планском систему РС ("Службени гласник РС", бр. 30/18), обавештава јавност да започиње рад на изради нове Стратегије реформе јавне управе, након што је Савет за реформу јавне управе, Закључком 23 Број: 06-00-5736/2019...

Током посете општини Куршумлија, министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић разговарао је са руководством општине о планираним активностима како би се побољшао квалитет живота грађана Куршумлије. „Драго ми је да видим интересовање да се припреме различити пројекти овде, којима ће се унапредити квалитет живота...

Директорка Европске банке за обнову и развој за Западни Балкан Зузана Харгитаи поздравила је одлуку Владе Србије да усвоји Трогодишњи акциони план запошљавања 1.272 млада инспектора и истакла да је тиме исказана одлучност државе да спроведе ову изузетно важну реформу до краја.  Она је навела да...

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Бојан Стевић отворио је данас у општини Лазаревац најмодернији паркић за најмлађе, и то је четврти по реду од укупно 12 који ће бити урађено ове године на територији те општине. Паркови се финансирају из средстава...