avgust 2019

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-161/2019-02 od 20. avgusta 2019. godine, NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni broj...

                Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-154/2019-02 od 13. avgusta 2019. godine, NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni...

Na osnovu člana 36. stav 7.  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12,  14/15 i  68/15),   NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6   objavljuje   OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za uslugu – Automatizacija procesa elektronske pisarnice i nabavka licenci za...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je posetio opštinu Medveđa i razgovarao sa rukovodstvom o načinima za unapređenje usluga koje opštinska uprava pruža i projektima za bolji život građana te opštine. Kroz Fond za lokal Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ova opština dobila...

Tokom posete opštini Kuršumlija, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić razgovarao je sa rukovodstvom opštine o planiranim aktivnostima kako bi se poboljšao kvalitet života građana Kuršumlije. „Drago mi je da vidim interesovanje da se pripreme različiti projekti ovde, kojima će se unaprediti kvalitet života...