Обавештења

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава подносиоце пријава на Конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години, да су у складу са Уредбом о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради...

Обавештавамо све учеснике који су се пријавили на  интерне и јавне конкурсе за попуњавање извршилачких радних места у Министарству државне управе и локалне самоуправе, да се услед проглашења ванредног стања на територији Републике Србије у циљу спречавања ширења заразне болести COVID 19, не  спроводе изборни...

У оквиру друге фазе заједничког програма Европске Уније и Савета Европе „Horizontal Facilty for Western Balkans and Turkey“, Савет Европе тражи највише 20 (двадесет) међународних консултанта (пружалаца услуга) и највише 30 (тридесет) националних консултанта (пружалаца услуга) за подршку спровођењу акције „Промовисање различитости и равноправности у...

Услед увођења ванредног стања у Републици Србији у циљу спречавања ширења корона висура COVID-19, обавештавамо установе и удружења, кориснике средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2019. години, која су реализовала планиране пројектне активности да своје извештаје могу доставити Министарству поштом, али и електронским...

Национална академија за јавну управу је дана 11. марта 2020. године објавила јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи у областима стручног усавршавања: Лични развој и вештине и Тренинг тренера. Након проглашеног ванредног стања у циљу спречавања ширења корона вируса COVID-19, Влада...

С обзиром на ванредну ситуацију у земљи изазвану вирусом COVID19 Министарство државне управе и локалне самоуправе издаје важно обавештење о постављању питања и подношењу захтева, предмета и других поднесака за време трајања ванредног стања. Све предмете, захтеве и друге врсте поднесака која се односе на делокруг...

Сви кандидати који су поднели захтев за полагање стручних испита из делокруга Министарства државне управе и локалне самоуправе или су заинтересовани да поднесу захтев за полагање ових испита, инфорамције о начину пријаве , потребним јавним исправама  које се прилажу уз захтев за полагање стручних испита и...

У циљу спречавањау ширења вируса COVID-19, отказано је одржавање стручних испита у априлу 2020. године и они НЕЋЕ БИТИ ОДРЖАНИ у испитним роковима према раније утврђеном распореду Државни стручни испит за кандидате са високим образовањем - 7, 9. и 14. април 2020. године; Државни стручни испит...

У складу са Уредбом о организацији рада послодаваца за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/20) и препорукама за организацију процеса рада у условима ванредног стања, обавештавамо да заинтересовани кандидати за полагање стручних испита из делокруга Министарства државне управе и локалне самоуправе захтеве за...

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић донео је Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе за 2020. годину и Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2019. години. Одлуком о расподели...