Обавештења

Уредбом о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Сл. гласник РС“ број 60/20) од 24. 04. 2020. године су између осталих, умањена средства Министарству државне управе и...

Министарство државне управе и локалне самоуправе донело је Упутство о измени Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку којим је прописано да бирач на изборима за народне посланике Народне скупштине, односно на изборима за председника Републике може гласати према месту боравишта у земљи. Тиме се...

На основу члана 16. став 2. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тачке 8. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/12 и 88/18), Министарство државне управе и локалне самоуправе ОБАВЕШТАВА БИРАЧЕ КОЈИ ИМАЈУ БОРАВИШТЕ...

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 11. маја 2020. године,донела Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године. Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број...

Рок за пријаву пројеката у оквиру Програма Swiss PRO продужен је за две недеље, односно до 22. маја, како би се добио што већи број квалитетних пројеката који ће одговорити и на тренутне потребе и захтеве корисника, а посебно са аспекта утицаја епидемије и ванредног...

Национална академија за јавну управу је дана 11. марта 2020. године објавила јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи у областима стручног усавршавања: Лични развој и вештине и Тренинг тренера. Након проглашеног ванредног стања у циљу спречавања ширења корона вируса COVID-19, Влада...

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава подносиоце пријава на Конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години, да су у складу са Уредбом о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради...

Обавештавамо све учеснике који су се пријавили на  интерне и јавне конкурсе за попуњавање извршилачких радних места у Министарству државне управе и локалне самоуправе, да се услед проглашења ванредног стања на територији Републике Србије у циљу спречавања ширења заразне болести COVID 19, не  спроводе изборни...

У оквиру друге фазе заједничког програма Европске Уније и Савета Европе „Horizontal Facilty for Western Balkans and Turkey“, Савет Европе тражи највише 20 (двадесет) међународних консултанта (пружалаца услуга) и највише 30 (тридесет) националних консултанта (пружалаца услуга) за подршку спровођењу акције „Промовисање различитости и равноправности у...

Услед увођења ванредног стања у Републици Србији у циљу спречавања ширења корона висура COVID-19, обавештавамо установе и удружења, кориснике средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2019. години, која су реализовала планиране пројектне активности да своје извештаје могу доставити Министарству поштом, али и електронским...