Обавештења

Расписан је конкурс за Пакете подршке у области управљања имовином у оквиру  програма Exchange 5, који финансира Европска унија из средстава ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за уговарање и финансирање програма из средстава...

У циљу обезбеђења свих предуслова за стручно усавршавање државних службеника у складу са најбољим европским праксама, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, Влада је усвојила Уредбу о стручном усавршавању путем стажирања. Овим подзаконским прописом ближе се уређују питања од значаја за стручно усавршавање државних...

Са задовољством Вас обавештавамо да се у оквиру међународне иницијативе Партнерство за отворену управу - ПОУ (енг. Open Government Parntership – ОGP) која је успостављена ради подршке владама у циљу унапређења транспарентности, одговорности власти, борбе против корупције, оснаживања грађана и учешћа јавности, као и коришћења...

UNICEF у Србији тражи квалификованог кандидата који би својом стручношћу и знањем подржао Министарство државне управе и локалне самоуправе у развијању програма обуке са неколико модула у области Права детета. Програм се припрема са циљем пилотирања у најмање три јединице локалне самоуправе, а очекује се да...

Министарство државне управе и локалне самоуправе,  у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, организује округли сто о  Нацрту закона о комуналној милицији који ће се одржати 28. фебруара 2019. године, у Центру „Сава“, са почетком у 12 часова. Министарство позива све заинтересоване да учествују у...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18),  члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног...

Влада Републике Србије, на предлог Националне академије за јавну управу, усвојила је програме за стручно усавршавање за 2019. годину. Усвојени су: Општи програм обуке државних службеника за 2019. годину, који обухвата Увод у програм обуке и Програм континуираног стручног усавршавања државних службеника у државним органима Програм...

Влада Србије усвојила је Уредбу о критеријумима за расподелу средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина ( http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/Uredba-o-kriterijumima-za-raspodelu-sredstva-iz-budzeta-RS-za-finansiranje-rada-nacionalnih-saveta.pdf). Овом уредбом ближе се уређују критеријуми за расподелу средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина који су уписани у...

У оквиру Програма Exchange 5 објављен је други позив за избор локалних самоуправа за директну техничку подршку за свеобухватни процес локалног планирања и програмског буџетирања (очекивана је подршка за најмање 4 локалне самоуправе). Програм Exchange 5 финансира Европска унија из средстава ИПА 2014, а спроводи Министарство...

Позивамо јединице локалне самоуправе да изразе интересовање за учешће у истраживању задовољства грађана, које спроводи ЦеСИД д.о.о. у оквиру програма подршке Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO, а који спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS). Истраживање...