Обавештења

Министарство државне управе и локалне самоуправе, уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу успоставило је нову еУслугу на Порталу еУправа у оквиру апликације CRM (Customer Relationship Management) Контакт центра за јавну управу, намењену свим кандидатима за полагање испита за инспектора. Контакт форма обезбеђује једноставан,...

Министарство државне управе и локалне самоуправе (Mинистарство) у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) реализује пројекат „Локална самоуправа за 21. век“ који подржава Влада Швајцарске. У оквиру пројекта је успостављен Фонд за подршку пројектима међуопштинске сарадње у оквиру...

Одбор за правни систем и државне органе, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, донео је следеће закључке: - Закључак 05 број: 011-9026/2020 од 12. новембра 2020. године, којим је одређено спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама Закона о систему плата запослених у...

Наши грађани који се налазе у иностранству од ове године имају могућност да изводе из матичних књига прибаве и у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије. ДКП могу да издају изводе из матичних књига за било које матично подручје општине у Републици Србији, односно града,  а на основу...

Министарство државне управе и локалне самоуправе тренутно је у завршној фази успостављања апликативног модула за испит за инспектора у оквиру софтверског решења за стручне испите из делокруга овог министарства. Овај апликативни модул у целини ће омогућити електронско управно поступање и електронске комуникације (услуге електронске управе) у...

Управна инспекција спроводи инспекцијски надзор у складу са годишњим програмом рада. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2021. годину предложио је главни управни инспектор, а усвојила га Влада 12. новембра 2020. године. Управни инспекторат, као орган управе у саставу Министарства државне управе и локалне самоуправе, преко...

Министарство државне управе и локалне самоуправе je у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, a уз подршку пројекта који је финансирала Влада Швајцарске преко Швajцaрске aгeнциjе зa рaзвoj и сaрaдњу (SDC), током 2019. године по први пут успоставило Фонд за успостављање и унапређење међуопштинске сарадње...

Трећа „Бесплатна школа програмирања“ која се традиционално сваке године реализује у Српско-корејском информатичко-приступном центру захваљујући сарадњи Министарства државне управе и локалне самоуправе и Владе Републике Кореје одржаће се током следеће седмице путем зум платформе (енг. Zoom). Обуке из домена употребе иновативних информационо-комуникационих технологија, коришћења најпознатијег програма...

Савет за реформу јавне управе усвојио је Полазне основе за припрему Програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији у јуну 2019. године, на основу којег је Министарство државне управе и локалне самоуправе задужено за израду Програма. С тим у вези, Министарство је у децембру...

Национална академија за јавну управу је 19. октобра 2020. године објавила Јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи, са роком подношења пријава од 30 дана од дана објављивања на интернет презентацији Националне академије за јавну управу. Због извођења радова на порталу е-Управа,...