Obaveštenja

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom...

Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije obaveštava podnosioce prijava i ostalu zainteresovanu javnost o rezultatima Javnog poziva organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana...

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je novi trobroj biltena Reforma javne uprave koji je namenjen informisanju službenika u državnim institucijama i lokalnim samoupravama. U novom trobroju možete pročitati kako funkcioniše i čemu služi  internet aplikacija za obaveštavanje svih zaposlenih u javnoj upravi Oglasna tabla...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije upućuju Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji...

Na osnovu člana 10. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 11/18, 13/19 i 3/20 ) Republika Srbija MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE -Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanja predloga za raspodelu sredstava- raspisuje JAVNI POZIV za podnošenje zahteva...

U skladu sa izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, usvojenim 23. decembra 2019 godine, svi registrovani subjekti, uključujući udruženja, zadužbine i fondacije, dužni su da evidentiraju podatke o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju najkasnije do 31. januara 2020. godine. Registrovani subjekti treba elektronskim putem da unesu podatke u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika koju...