Obaveštenja

U okviru druge faze zajedničkog programa Evropske Unije i Saveta Evrope „Horizontal Facilty for Western Balkans and Turkey“, Savet Evrope traži najviše 20 (dvadeset) međunarodnih konsultanta (pružalaca usluga) i najviše 30 (trideset) nacionalnih konsultanta (pružalaca usluga) za podršku sprovođenju akcije „Promovisanje različitosti i ravnopravnosti u...

Nacionalna akademija za javnu upravu je dana 11. marta 2020. godine objavila javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi u oblastima stručnog usavršavanja: Lični razvoj i veštine i Trening trenera. Nakon proglašenog vanrednog stanja u cilju sprečavanja širenja korona virusa COVID-19, Vlada...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić doneo je Odluku o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave za 2020. godinu i Odluku o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2019. godini. Odlukom o raspodeli...

Odlukom o proglašenju vanrednog stanja, koju su 15. marta 2020. godine doneli zajedno predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade, proglašeno je vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije. Vlada je, na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, uz supotpis predsednika Republike, 16. marta...