Obaveštenja

Projekat „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019“ finansira se iz sredstava donacije Švajcarske Konfederacije preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), a realizuje ga Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u partnerstvu sa Republičkim sekretarijatom za...

Stalna konferencija gradova i opština raspisuje Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou, u okviru projekta „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou“, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština uz podršku nemačke razvojne saradnje...

 Na osnovu člana 10. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 11/18 i 13/19 ) Republika Srbija MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE -Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanja predloga za raspodelu sredstava- raspisuje JAVNI POZIV za podnošenje zahteva jedinica...

U cilju obezbeđenja svih preduslova za stručno usavršavanje državnih službenika u skladu sa najboljim evropskim praksama, na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Vlada je usvojila Uredbu o stručnom usavršavanju putem stažiranja. Ovim podzakonskim propisom bliže se uređuju pitanja od značaja za stručno usavršavanje državnih...

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da se u okviru međunarodne inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu - POU (eng. Open Government Parntership – OGP) koja je uspostavljena radi podrške vladama u cilju unapređenja transparentnosti, odgovornosti vlasti, borbe protiv korupcije, osnaživanja građana i učešća javnosti, kao i korišćenja...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,  u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, organizuje okrugli sto o  Nacrtu zakona o komunalnoj miliciji koji će se održati 28. februara 2019. godine, u Centru „Sava“, sa početkom u 12 časova. Ministarstvo poziva sve zainteresovane da učestvuju u...