Obaveštenja

Nacionalna akademija za javnu upravu objavila je javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih. Na javni poziv mogu sa javiti akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno...

Nastavljajući dobru praksu pružanja podrške kandidatima u pripremi za polaganje državnog stručnog ispita i posebnog stručnog ispita za matičara, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izradilo je i objavilo nova izdanja Priručnika za polaganje državnog stručnog ispita  i Priručnika za polaganje posebnog stručnog ispita za...

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava    INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U              MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE   I Organ u kome se popunjava...

Upravna inspekcija sprovodi inspekcijski nadzor u skladu sa godišnjim programom rada. Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata za 2020. godinu predložio je glavni upravni inspektor, a usvojila ga Vlada 24. oktobra 2019. godine. Upravni inspektorat će preko upravnih inspektora u 2020. godini nadzirati: primenu...

Odredbama člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS“ broj 84/19) na razdelu 20 – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, nisu odobrena sredstva za isplatu otpremnina za odlazak u penziju organima, organizacijama i službama Vlade, čijim zaposlenima su otpremnine...