Obaveštenja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sprovodi aktivnosti koje imaju za cilj uspostavljanje aplikativnog softvera sa modulima za podršku upravnom odlučivanju, organizovanje i sprovođenje stručnih ispita i vođenje evidencije o položenim ispitima. Ovo softversko rešenje omogućiće u celini implementiranje elektronskog upravnog postupanja i elektronske komunikacije (usluge...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izradilo je  Jedinstveni popis poslova na lokalnom nivou vlasti  koji sadrži izvorne i poverene poslove u određenim oblastima, i služi idenfitikaciji nadležnosti lokalne uprave, efikasnijoj primeni propisa,  a u konačnom, kao analitički i planski alat i funkcionalnijoj raspodeli poslova...

Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave na poslednjoj sednici razmatrao je i utvrdio Predlog sektorskog kontinuiranog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama loklane samouprave za 2020. godinu. Ovaj program, koji je Savet pripremio u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, obuhvata 17...