Obaveštenja

Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT” objavio je Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalne samouprave (JLS). Poziv ima za cilj promociju i jačanje partnerstava između OGD i lokalnih samouprava kroz pokretanje, razvoj...

U 2020. godini, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sprovelo je prvi akreditovani sektorski program obuke matičara, koji je pohađalo 710 matičara i zamenika matičara, što je 35% više polaznika od prvobitno planiranog broja za ovu kalendarsku godinu. Ovakvom rezultatu doprinelo je velika zainteresovanost matičara za...

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim...

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim...

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave kao Promoter ovog projekta podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim...

Sektorskim reformskim ugovorom (SRU)  za sektor reforme javne uprave i upravljanje javnim finansijama, potpisanim 2016. godine sa Evropskom unijom, predviđena je podrška reformi javne uprave ukupne vrednosti od 80 miliona evra. Ovo je jedan od najznačajnijih vidova podrške EU Srbiji, od čega 70 miliona evra predstavlja direktnu podršku...

Švajcarska Vlada i Projekat Reforma lokalnih finansija u Srbiji II (RELOF2) podržaće u narednom periodu ukupno 48 lokalnih samouprava u uspostavljanju ili unapređenju finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije, uvođenju inovativnih modela u javnim finansijama i nadzora nad lokalnim javnim preduzećima. Od ovog broja njih...