Обавештења

Програм Swiss Pro објавио је Јавни позив за подршку локалним самоуправама за успостављање Саветодавних служби за грађане, који траје до 16. априла 2019. године. Биће подржано до 12 предлога пројеката у вредности од 15.100 до 18.875 долара, а право учешћа има 99 градова и општина обихваћених...

Пројекат „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“ финансира се из средстава донације Швајцарске Конфедерације преко Швajцaрскe aгeнциje за развој и сарадњу (СДЦ), а реализује га Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у партнерству са Републичким секретаријатом за...

Ради прикупљања већег броја коментара и сугестија и спровођења стручнијег и ефикаснијег поступка израде текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о политичким странкама, Министарство државне управе и локалне самоуправе наставља јавне online консултације до 25. марта 2019. године. Министарство је започело поступак јавних online...

 На основу члана 10. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 11/18 и 13/19 ) Република Србија МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ -Комисија за спровођење поступка и утврђивања предлога за расподелу средстава- расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева јединица...

Расписан је конкурс за Пакете подршке у области управљања имовином у оквиру  програма Exchange 5, који финансира Европска унија из средстава ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за уговарање и финансирање програма из средстава...

У циљу обезбеђења свих предуслова за стручно усавршавање државних службеника у складу са најбољим европским праксама, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, Влада је усвојила Уредбу о стручном усавршавању путем стажирања. Овим подзаконским прописом ближе се уређују питања од значаја за стручно усавршавање државних...

Са задовољством Вас обавештавамо да се у оквиру међународне иницијативе Партнерство за отворену управу - ПОУ (енг. Open Government Parntership – ОGP) која је успостављена ради подршке владама у циљу унапређења транспарентности, одговорности власти, борбе против корупције, оснаживања грађана и учешћа јавности, као и коришћења...

UNICEF у Србији тражи квалификованог кандидата који би својом стручношћу и знањем подржао Министарство државне управе и локалне самоуправе у развијању програма обуке са неколико модула у области Права детета. Програм се припрема са циљем пилотирања у најмање три јединице локалне самоуправе, а очекује се да...

Министарство државне управе и локалне самоуправе,  у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, организује округли сто о  Нацрту закона о комуналној милицији који ће се одржати 28. фебруара 2019. године, у Центру „Сава“, са почетком у 12 часова. Министарство позива све заинтересоване да учествују у...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18),  члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног...