Обавештења

Пројекат Владе Швајцарске “Заједно за активно грађанско друштво – АКТ” објавио је Позив за доделу грантова за иновативне партнерске иницијативе између организација грађанског друштва (ОГД) и јединица локалне самоуправе (ЈЛС). Позив има за циљ промоцију и јачање партнерстава између ОГД и локалних самоуправа кроз покретање, развој...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све субјекте заинтересоване за питање примене квалификованог електронског печата у складу са Законом о печату државних и других органа, да се упознају са текстом Нацрта закона о допунама Закона о печату државних и других органа и да дају...

У 2020. години, Министарство државне управе и локалне самоуправе спровело је први акредитовани секторски програм обуке матичара, који је похађало 710 матичара и заменика матичара, што је 35% више полазника од првобитно планираног броја за ову календарску годину. Оваквом резултату допринело је велика заинтересованост матичара за...

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као Промотер овог пројекта, подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним...

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као Промотер овог пројекта, подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним...

На предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, Влада Републике Србије је на седници одржаној 24. децембра 2020. године донела нови Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2020-2022. године. Доношењем овог Акционог плана, Република Србија се сврстала у...

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе као Промотер овог пројекта подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним...

Секторским реформским уговорoм (СРУ)  за сектор реформе јавне управе и управљање јавним финансијама, потписаним 2016. године са Европском унијом, предвиђена је подршка реформи јавне управе укупне вредности од 80 милиона евра. Ово је један од најзначајнијих видова подршке ЕУ Србији, од чега 70 милиона евра представља директну подршку...

У складу са Директивом о ангажовању лица за обављање привремених и повремених послова број: 112-01-1464/2017-02 од 30. августа 2017. године и Директивом о изменама и допунама Директиве о ангажовању лица за обављање привремених и повремених послова број: 112-01-1464/2017-02 од 6. септембра 2018. године, Министарство државне...

Швајцарска Влада и Пројекат Реформа локалних финансија у Србији ИИ (РЕЛОФ2) подржаће у наредном периоду укупно 48 локалних самоуправа у успостављању или унапређењу финансијског управљања и контроле, интерне ревизије, увођењу иновативних модела у јавним финансијама и надзора над локалним јавним предузећима. Од овог броја њих...