Обавештења

Управна инспекција у 2022. години спроводиће инспекцијске надзоре у складу са годишњим програмом рада. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2022. годину предложио је главни управни инспектор, а усвојила га Влада 27. октобра 2021. године. Управни инспекторат, преко управних инспектoра у 2022. години, обављаће...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ на основу члана 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама Закона о платама  запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, као и...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама Закона о платама  службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, као и да дају своје коментаре. Јавна расправа о Нацрту...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама, као и да дају своје коментаре. Јавна расправа о Нацрту закона о изменама Закона о запосленима у јавним...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама Закона о систему плата  запослених у јавном сектору, као и да дају своје коментаре. Јавна расправа о Нацрту закона о изменама Закона о систему...

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ЗА ПРОВЕРУ УПИСА У ИЗВОДИМА ИЗ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА Списак контакт телефона Министарства државне управе и локалне самоуправе преко којих грађани, у недељу 17. октобра 2021. године, у периоду од 7 до 20 часова, поводом одржавања локалних избора за избор одборника скупштина општина Мионица...

НАЦРТ ЗАКОНА О РЕФЕРЕНДУМУ И НАРОДНОЈ ИНИЦИЈАТИВИ Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује Нацрт закона о референдуму и народној иницијативи, ревидиран у складу са примедбама и препорукама Венецијанске комисије од 24. септембра 2021. године. Ревидиран Нацрт закона Министарство је 8. октобра 2021. године упутило Венецијанској комисији...

Национална академија за јавну управу објавила је 7. октобра 2021. године јавни позив  за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи. На јавни позив могу са јавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за селекцију реализатора који су наведени у позиву. Пријаве на јавни позив се подносе у...

Директор је руководилац Секретаријата РеСПА-е и одговоран је за обезбеђивање редовног и ефикасног функционисања РеСПА-е, за вођење /усмеравање РеСПА-е, као и за стратешко и оперативно функционисање ове организације. Именовани директор имаће обавезу да обезбеди видљивост И стратешки управља организацијом, како интерно, у оквиру РеСПА-е, у...