Обавештења

Предмет јавног позива У складу са Директивом о ангажовању лица за обављање привремених и повремених послова број: 112-01-1464/2017-02 од 30. августа 2017. године и Директивом о изменама и допунама Директиве о ангажовању лица за обављање привремених и повремених послова број: 112-01-1464/2017-02 од 6. септембра 2018. године,...

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава  ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У              МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ   I Орган у коме се попуњава...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном...

Министарство државне управе и локалне самоуправе спроводи активности које имају за циљ успостављање апликативног софтвера са модулима за подршку управном одлучивању, организовање и спровођење стручних испита и вођење евиденције о положеним испитима. Ово софтверско решење омогућиће у целини имплементирање електронског управног поступања и електронске комуникације (услуге...

Министарство државне управе и локалне самоуправе у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи организје округли сто 18. новембра 2019. године, у Београду, Центар "Сава", Јапански салон, улица Милентија Поповића 9, са почетком у 12 часова, на којем представници градова и општина и остали...

Министарство државне управе и локалне самоуправе у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи организје округли сто 12. новембра 2019. године, у 12 часова, у Нишу, Хол Градске куће, улица 7. јула број 2, са почетком у 12 часова, на којем представници градова и...

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава све заинтересоване да је датум одржавања округлог стола о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи у Новом Саду промењен услед непредвиђених околности. Округли сто о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи биће одржан 6. новембра 2019. године...

Министарство државне управе и локалне самоуправе израдило је  Јединствени попис послова на локалном нивоу власти  који садржи изворне и поверене послове у одређеним областима, и служи иденфитикацији надлежности локалне управе, ефикаснијој примени прописа,  а у коначном, као аналитички и плански алат и функционалнијој расподели послова...

Министарство државне управе и локалне самоуправе у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи организје округли сто 4. новембра 2019. године у Великој сали Скупштине града Новог Сада, улица Жарка Зрењанина број 2, са почетком у 12 часова, на којем представници...

Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе на последњој седници разматрао је и утврдио Предлог секторског континуираног програма стручног усавршавања запослених у јединицама локлане самоуправе за 2020. годину. Овај програм, који је Савет припремио у сарадњи са Националном академијом за јавну управу, обухвата 17...