Обавештења

Министарство државне управе и локалне самоуправе започело је активности у оквиру процеса израде четвртог Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2020-2022 године. У циљу реализацијеових активности основана је Посебна међуминистарска радна група коју чине представници органа...

Партнерство за отворену управу – Open Government Parntership (у даљем тексту: ПОУ) представља међународну иницијативу чија је сврха обезбеђивање подршке и већег ангажовања влада широм света у циљу побољшања интегритета, транспарентности, ефикасности и одговорности јавне власти, кроз изградњу поверења јавности, сарадњу са организацијама цивилног друштва...

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић донео је Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области образовања у 2020. години. Средства су одобрена за реализацију 72 пројекта, у укупном износу од 24.000.000 динара. Одлука је донета у складу...

У претходном периоду, у складу са мерама Владе ради спречавања, појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19, Министарство државне управе и локалне самоуправе је свим општинским и градским управама упутило препоруке о начину поступања матичара у вези са закључењем брака. И поред тога што је Одлуком...

Министар државне управе и локалне самоуправе донео је Инструкцију о превентивним мерама и активностима за спречавање ширења заразне болести ЦОВИД-19 након укидања ванредног стања у организовању и спровођењу стручних испита у делокругу Министарства државне управе и локалне самоуправе, којом се уређују опште мере превенције и посебна правила понашања у организовању и спровођењу стручних...

Конкурсна комисија која спроводи поступак доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години, образована Решењем министра државне управе и локалне самоуправе од 10. фебруара 2020. године, на седници одржаној 20. маја 2020. године, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма и...

Министар државне управе и локалне самоуправе донео је Инструкцију о превентивним мерама и активностима за спречавање ширења заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања у спровођењу програма стручног усавршавања у делокругу Министарства државне управе и локалне самоуправе, којом се уређују опште мере превенције и посебна правила понашања у реализацији програма обуке...

Пројекат “Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2” који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе у Србији, објављује позив за ангажовање консултанта – за спровођење пројектног задатка „Техничка помоћ Министарству државне управе и локалне самоуправе у развоју оквира...

У претходном периоду, у складу са мерама Владе ради спречавања, појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19, Министарство државне управе и локалне самоуправе је свим општинским и градским управама упутило препоруке о начину поступања матичара у вези са закључењем брака. И поред тога што је Одлуком...

Обавештавамо све заинтересоване да је 13. маја 2020. године Министарство државне управе и локалне самоуправе, из техничких разлога, заменило образац Изјаве оснивача о оснивању политичке странке. Све Изјаве преузете и попуњене на претходно доступном обрасцу са интернет презентације Министарства, закључно са данашњим даном, биће прихваћене за...