Obaveštenja

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, br. 104/09 i 99/11) i tačke 8. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, br. 15/12 i 88/18), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave OBAVEŠTAVA BIRAČE KOJI IMAJU BORAVIŠTE...

Republička izborna komisija je, na sednici održanoj 11. maja 2020. godine,donela Rešenje o nastavku sprovođenja izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih 4. marta 2020. godine. Narodna skupština je, 6. maja 2020. godine, donela Odluku o ukidanju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj...

Rok za prijavu projekata u okviru Programa Swiss PRO produžen je za dve nedelje, odnosno do 22. maja, kako bi se dobio što veći broj kvalitetnih projekata koji će odgovoriti i na trenutne potrebe i zahteve korisnika, a posebno sa aspekta uticaja epidemije i vanrednog...

Nacionalna akademija za javnu upravu je dana 11. marta 2020. godine objavila javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi u oblastima stručnog usavršavanja: Lični razvoj i veštine i Trening trenera. Nakon proglašenog vanrednog stanja u cilju sprečavanja širenja korona virusa COVID-19, Vlada...

Obaveštavamo sve učesnike koji su se prijavili na  interne i javne konkurse za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, da se usled proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19, ne  sprovode izborni...

U okviru druge faze zajedničkog programa Evropske Unije i Saveta Evrope „Horizontal Facilty for Western Balkans and Turkey“, Savet Evrope traži najviše 20 (dvadeset) međunarodnih konsultanta (pružalaca usluga) i najviše 30 (trideset) nacionalnih konsultanta (pružalaca usluga) za podršku sprovođenju akcije „Promovisanje različitosti i ravnopravnosti u...