Obaveštenja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uradilo je Funkcionalnu analizu republičkih inspekcija sa analizom kapaciteta. U analizi je procenjen neophodan, odnosno optimalan broj inspektora po oblastima inspekcijskog nadzora, te broj i osposobljenost službenika koji obavljaju analitičke, pravne, administrativne i IT poslove u inspekcijama, uključujući i poslove...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u okviru projekta „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave - reforma lokalne samouprave 2016-2019“ koji podržava Vlada Švajcarske raspisuje JAVNI POZIV za  podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) u saradnji...

Referentni broj: SRB-SDC-MDULS2-RSJP-2.1-2019-10 Projekat „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019“ koji podržava Vlada Švajcarske, a sprovodi ga Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u partnerstvu sa Republičkim sekretarijatoom za javne politike (RSJP) i Stalnom konferencijom gradova i opština. Deo...

U sklopu realizacije regionalnog projekta “Jačanje kapaciteta javne uprave razvojem kurikuluma iz oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva i finansijske kontrole/ FINAC“, koji se finansira u okviru Erasmus+ programa Evropske unije, čiji partner je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, razvijen je master program u oblasti upravljanja...