Локалне самоуправе

Након дугогодишње примене Закона о територијалној организацији Републике Србије указала се потреба за изменом, брисањем, додавањем или исправком назива насељених места и катастарских општина. Министарство државне управе и локалне самоуправе је формирало Посебну радну групе за измене и допуне овог закона, ради припреме Нацрта измена...

Сарадња између једница локалне самоуправе Републике Србије и јединица локалне самоуправе других држава уређена је Законом о локалној самоуправи. У сарадњи са Републичким секретаријатом за законодавство, Министарство је успоставило процедуру ради добијања сагласности Владе Републике Србије. Ради ефикаснијег успостављања сарадње и уједначавања праксе, описан је...

Министарство државне управе и локалне смаоуправе је у циљу ефикасне реализације пројекта Владе Републике Србије „Ажурирање адресног регистра“ припремило за локалне самоуправе Смернице за израду предлога одлуке за добијање претходне сагласности надлежног органа на предлог одлуке о називима улица и других делова насељених места. Смернице садрже целокупну процедуру у вези са добијањем сагласности, као...

Народна Скупштина Републике Србије је 20. јуна 2018. године усвојила Закон о изменама и допунама закона о локалној самоуправи, а јединице локалне самоуправе су дужне да своје статуте и друге опште акте ускладе са овим законом у року од девет месеци од дана његовог ступања...

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Стална конференција градова и општина (СКГО), уз подршку Програма „Подршкa Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, упутили су данас јавни позив градовима, општинама и градским општинама за учешће у Националном годишњем...

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је на Скупштини Сталне конференције градова и општина, чија је тема била Европска будућност локалне самоуправе, да се око 70 одсто европског законодавства односи на примену на локалном нивоу. „Због тога је од посебног значаја успостављање капацитета...

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је да од ове године све општине и градови у Србији имају обавезу да у поступку припреме буџета својих локалних самоуправа, у делу планирања инвестиција, спроведу јавне расправе и консултују се са грађанима шта и где...

Државни секретар у Министарством државне управе и локалне самоуправе Зоран Касаловић рекао је да је степен развијености локалне администрације један од три критеријума за улазак у ЕУ. "Циљ Министарства и Владе Србије је да свака општина у Србији има ефикасну управу. Зато мењамо систем из корена. Мењамо...

„Управа данас никако више није кочничар, већ је покретач промена. Имиџ управе полако се поправља, како применом нових законских решења који се односе на процесе рада, управљање људским ресурсима, увођењем дигитализације, тако и омогућавањем веће укључености грађана у доношење одлука“, рекао је министар државне управе...

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је данас на Петом заседању Заједничког консултативног одбора региона ЕУ које се одржава у Нишу да је реформа јавне управе један од три кључна критеријума за придруживање Србије заједници европских народа. „Општинеи градови имају велике обавезеу...