Lokalne samouprave

Saradnja između jednica lokalne samouprave Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave drugih država uređena je Zakonom o lokalnoj samoupravi. U saradnji sa Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo, Ministarstvo je uspostavilo proceduru radi dobijanja saglasnosti Vlade Republike Srbije. Radi efikasnijeg uspostavljanja saradnje i ujednačavanja prakse, opisan je...

Ministarstvo državne uprave i lokalne smaouprave je u cilju efikasne realizacije projekta Vlade Republike Srbije „Ažuriranje adresnog registra“ pripremilo za lokalne samouprave Smernice za izradu predloga odluke za dobijanje prethodne saglasnosti nadležnog organa na predlog odluke o nazivima ulica i drugih delova naseljenih mesta. Smernice sadrže celokupnu proceduru u vezi sa dobijanjem saglasnosti, kao...

„Uprava danas nikako više nije kočničar, već je pokretač promena. Imidž uprave polako se popravlja, kako primenom novih zakonskih rešenja koji se odnose na procese rada, upravljanje ljudskim resursima, uvođenjem digitalizacije, tako i omogućavanjem veće uključenosti građana u donošenje odluka“, rekao je ministar državne uprave...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić posetio je danas Priboj gde je razgovarao sa rukovodiocima lokalne samouprave o primeni reforme javne uprave i opštoj situaciji u toj opštini. „Pohvaliću napredak koji je očigledan. Slobodna zona u kojoj je ugovoreno preko 600 zaposlenih, zadržavanje FAP-a...