Budžet ministarstva

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o budžetu za 2019. raspolaže budžetom od 1.862.179.000 dinara na svim izvorima finansiranja, što je 12,71 odsto više nego u 2018. godini.

 

Deo sredstava je usmeren na povećanje dva budžetska fonda, Budžetski fond za Program za lokalne samouprave, koji je ove godine veći za oko 37,6 odsto, i Budžetski fond za nacionalne manjine, koji je ove godine uvećan 52,8 odsto puta u odnosu na 2018. godinu.

 

Po mišljenju Državne revizorske institucije, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je tokom 2017. godine finansijske transakcije, informacije i odluke u vezi sa rashodima Ministarstva, po svim materijalno značajnim pitanjima, izvršilo u skladu sa zakonom, drugim propisima, datim ovlašćenjima, i za planirane svrhe.

Budžet za 2019. godinu

Budžet Ministarstva za 2019. godinu – izvod iz Zakona o budžetu

 

Više informacija o budžetima iz prethodnih godina i njihovoj realizaciji možete videti u Informatoru o radu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

Realizacija budžeta za 2019. godinu

Finansijski plan za 2020. godinu

Finansijski plan za 2020. godinu

Odluka o Finansijskom planu za 2020. godinu 

 

Više informacija o finansijskim planovima za prethodne godine možete videti u Informatoru o radu