Sektori

Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju

 Dečanska 8a, 11000 Beograd

011/3348-441

 evropske.integracije@mduls.gov.rs

Sektor za dobru upravu

Sektor za upravljanje ljudskim resursima

Birčaninova 6, 11000 Beograd

011/2685-345

ljudskiresursi@mduls.gov.rs

Sektor za stručno usavršavanje

Birčaninova 6, 11000 Beograd

011/3612-672

strucno.usavrsavanje@mduls.gov.rs

Sektor za matične knjige i registre

Birčaninova 6, 11000 Beograd

011/2685-344

maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs