Сектор за систем локалне самоуправе

pomocnik ministra sasa mogic

Саша Могић

помоћник министра

Сектор за систем локалне самоуправе обавља послове који се односе на уређење система локалне самоуправе и територијалне аутономије, као и послове територијалне организације Републике Србије.

 

Он припрема прописе који уређују изборе за органе локалне самоуправе и врши надзор над законитошћу рада и аката јединица локалне самоуправе.

 

Сектор пружа подршку јединицама локалне самоуправе у повезивању са органима државне управе и у циљу решавања секторских проблема јачање капацитета јединица локлане самоуправе, прати број запослених у јединицама локалне самоуправе, припрема предлоге Одлука Владе о давању сагласности за ново запошљавање и радно ангажовање.

 

Сектор подстиче сарадњу јединица локалне самоуправе са локалним самоуправама других држава, у региону, на европском и међународном нивоу, али и сарадњу јединица локалне самоуправе, месне самоуправе и државних органа.

 

Учествује у припреми Стратегије децентрализације Републике Србије у складу са европским стандардима и искуствима развијених европских земаља, као и потребом да се у Србији кроз децентрализацију настави процес њене демократизације.

 

Више о надлежностима Сектора за локалну самоуправу

Програм Swiss PRO објавио је јавни позив за градове и општине за институционално јачање локалних механизама за родну равноправност који траје до 12. октобра 2020. године.  Јавни позив под слоганом „Да равноправност постане стварност“ има за циљ да доприносе промоцији и заговарању родне равноправности у......

Уредбом о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Сл. гласник РС“ број 60/20) од 24. 04. 2020. године су између осталих, умањена средства Министарству државне управе и......

Министарство државне управе и локалне самоуправе подржаће из Буџетског фонда за програм за локалне самоуправе 74 пројекта који се односе на изградњу инфраструктуре, увођење е-управе или организацију културних, туристичких и спортских манифестација на локалу, као и за превенцију елементарних непогода. Донета је и одлука о......

Председницима општина/градоначелницима послали смо и обавештење о обавези поштовања одлука Владе Републике Србије, посебно оних које се односе на одлуке којима се забрањује рад привредних субјеката или утврђује њихово радно време које није у складу са одлукама Владе за поступање у току ванредног стања. Преузмите:......

Сходно одлуци Владе Републике Србије да се најугроженијим грађанима током ванредног стања обезбеди адекватна помоћ, локалне самоуправе ће свакодневно у два наврата слати извештаје Министарству (у 11 и у 17 часова) о раду позивног (кол) центра. Преузмите: Инструкција за извештавање о раду позивног (кол) центра...

Сходно Уредби о организовању рада послодаваца за време ванредног стања, као и мерама превенције ширења заразе „коронавирусом“, обавештавамо јединице локалне самоуправе о потреби и начину организовања процеса рада у условима проглашеног ванредног стања. Подсећамо да су нарочито угрожена лица са утврђеним хроничним обољењима  и лица......

Коче Поповића 3, 11 000 Београд

011/3060-101

lokalna.samouprava@mduls.gov.rs