Сектор за систем локалне самоуправе

pomocnik ministra sasa mogic

Саша Могић

помоћник министра

Сектор за систем локалне самоуправе обавља послове који се односе на уређење система локалне самоуправе и територијалне аутономије, као и послове територијалне организације Републике Србије.

 

Он припрема прописе који уређују изборе за органе локалне самоуправе и врши надзор над законитошћу рада и аката јединица локалне самоуправе.

 

Сектор пружа подршку јединицама локалне самоуправе у повезивању са органима државне управе и у циљу решавања секторских проблема јачање капацитета јединица локлане самоуправе, прати број запослених у јединицама локалне самоуправе, припрема предлоге Одлука Владе о давању сагласности за ново запошљавање и радно ангажовање.

 

Сектор подстиче сарадњу јединица локалне самоуправе са локалним самоуправама других држава, у региону, на европском и међународном нивоу, али и сарадњу јединица локалне самоуправе, месне самоуправе и државних органа.

 

Учествује у припреми Стратегије децентрализације Републике Србије у складу са европским стандардима и искуствима развијених европских земаља, као и потребом да се у Србији кроз децентрализацију настави процес њене демократизације.

 

Више о надлежностима Сектора за локалну самоуправу

На првом округлом столу у Новом Саду у оквиру јавне расправе представљен је Нацрт закона о референдуму и народној иницијативи. Државни секретар Зоран Касаловић нагласио је да је циљ да се утврде правила за спровоење референдума и народне иницијативе у складу са Уставом Републике Србије......

Министарство државне управе и локалне самоуправе израдило је  Јединствени попис послова на локалном нивоу власти  који садржи изворне и поверене послове у одређеним областима, и служи иденфитикацији надлежности локалне управе, ефикаснијој примени прописа,  а у коначном, као аналитички и плански алат и функционалнијој расподели послова......

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је у Скупштини Србије да је најважнија новина коју доносе измене и допуне Закона о главном граду  децентрализација, односно поверавају се веће надлежности Граду Београду и врши боља подела послова између градских и приградских општина. Он......

Министар за државну управу и локалну самоуправу Бранко Ружић потписао је данас уговоре са 63 градоначелника и председника општина о додели укупно 490 милиона динара за реализацију 77 пројеката, који се односе на изградњу инфраструктуре, увођење е-управе или организацију културних, туристичких и спортских манифестација на......

Након дугогодишње примене Закона о територијалној организацији Републике Србије указала се потреба за изменом, брисањем, додавањем или исправком назива насељених места и катастарских општина. Министарство државне управе и локалне самоуправе је формирало Посебну радну групе за измене и допуне овог закона, ради припреме Нацрта измена......

Сарадња између једница локалне самоуправе Републике Србије и јединица локалне самоуправе других држава уређена је Законом о локалној самоуправи. У сарадњи са Републичким секретаријатом за законодавство, Министарство је успоставило процедуру ради добијања сагласности Владе Републике Србије. Ради ефикаснијег успостављања сарадње и уједначавања праксе, описан је......

Коче Поповића 3, 11 000 Београд

011/3060-101

lokalna.samouprava@mduls.gov.rs