Сектор за систем локалне самоуправе

pomocnik ministra sasa mogic

Саша Могић

помоћник министра

Сектор за систем локалне самоуправе обавља послове који се односе на уређење система локалне самоуправе и територијалне аутономије, као и послове територијалне организације Републике Србије.

 

Он припрема прописе који уређују изборе за органе локалне самоуправе и врши надзор над законитошћу рада и аката јединица локалне самоуправе.

 

Сектор пружа подршку јединицама локалне самоуправе у повезивању са органима државне управе и у циљу решавања секторских проблема јачање капацитета јединица локлане самоуправе, прати број запослених у јединицама локалне самоуправе, припрема предлоге Одлука Владе о давању сагласности за ново запошљавање и радно ангажовање.

 

Сектор подстиче сарадњу јединица локалне самоуправе са локалним самоуправама других држава, у региону, на европском и међународном нивоу, али и сарадњу јединица локалне самоуправе, месне самоуправе и државних органа.

 

Учествује у припреми Стратегије децентрализације Републике Србије у складу са европским стандардима и искуствима развијених европских земаља, као и потребом да се у Србији кроз децентрализацију настави процес њене демократизације.

 

Више о надлежностима Сектора за локалну самоуправу

Стална конференција градова и општина расписује Позив за подношење пријава за пакете подршке за унапређење административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу, у оквиру пројекта „Унапређење административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу“, који спроводи Стална конференција градова и општина уз подршку немачке развојне сарадње......

 На основу члана 10. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 11/18 и 13/19 ) Република Србија МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ -Комисија за спровођење поступка и утврђивања предлога за расподелу средстава- расписује......

Сарадња између једница локалне самоуправе Републике Србије и јединица локалне самоуправе других држава уређена је Законом о локалној самоуправи. У сарадњи са Републичким секретаријатом за законодавство, Министарство је успоставило процедуру ради добијања сагласности Владе Републике Србије. Ради ефикаснијег успостављања сарадње и уједначавања праксе, описан је......

Министарство државне управе и локалне смаоуправе је у циљу ефикасне реализације пројекта Владе Републике Србије „Ажурирање адресног регистра“ припремило за локалне самоуправе Смернице за израду предлога одлуке за добијање претходне сагласности надлежног органа на предлог одлуке о називима улица и других делова насељених места. Смернице садрже......

Стална конференција градова и општина (СКГО) је у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, а у уз консултације са ресорним министарствима, током 2016. и 2017. године припремила и објавила 188 административних поступака који су допринели стандардизацији и уједначавању поступања јединица локалне самоуправе у......

Народна Скупштина Републике Србије је 20. јуна 2018. године усвојила Закон о изменама и допунама закона о локалној самоуправи, а јединице локалне самоуправе су дужне да своје статуте и друге опште акте ускладе са овим законом у року од девет месеци од дана његовог ступања на снагу....

Коче Поповића 3, 11 000 Београд

011/3060-101

lokalna.samouprava@mduls.gov.rs