Sektor za sistem lokalne samouprave

pomocnik ministra sasa mogic

Saša Mogić

pomoćnik ministra

Sektor za sistem lokalne samouprave obavlja poslove koji se odnose na uređenje sistema lokalne samouprave i teritorijalne autonomije, kao i poslove teritorijalne organizacije Republike Srbije.

 

On priprema propise koji uređuju izbore za organe lokalne samouprave i vrši nadzor nad zakonitošću rada i akata jedinica lokalne samouprave.

 

Sektor pruža podršku jedinicama lokalne samouprave u povezivanju sa organima državne uprave i u cilju rešavanja sektorskih problema jačanje kapaciteta jedinica loklane samouprave, prati broj zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, priprema predloge Odluka Vlade o davanju saglasnosti za novo zapošljavanje i radno angažovanje.

 

Sektor podstiče saradnju jedinica lokalne samouprave sa lokalnim samoupravama drugih država, u regionu, na evropskom i međunarodnom nivou, ali i saradnju jedinica lokalne samouprave, mesne samouprave i državnih organa.

 

Učestvuje u pripremi Strategije decentralizacije Republike Srbije u skladu sa evropskim standardima i iskustvima razvijenih evropskih zemalja, kao i potrebom da se u Srbiji kroz decentralizaciju nastavi proces njene demokratizacije.

 

Više o nadležnostima Sektora za lokalnu samoupravu

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić prisustvovao je danas svečanosti povodom završetka radova na obnovi gradskog trga, čija je rekonsktrukcija finansirana iz Fonda za lokal u 2018. godini Ministar Ružić je izrazio zadovoljstvo što je Ministarstvo je u poslednje dve godine konačno u......

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić potpisao je danas ugovore sa 63 gradonačelnika i predsednika opština o dodeli ukupno 490 miliona dinara za realizaciju 77 projekata, koji se odnose na izgradnju infrastrukture, uvođenje e-uprave ili organizaciju kulturnih, turističkih i sportskih manifestacija na......

Saradnja između jednica lokalne samouprave Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave drugih država uređena je Zakonom o lokalnoj samoupravi. U saradnji sa Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo, Ministarstvo je uspostavilo proceduru radi dobijanja saglasnosti Vlade Republike Srbije. Radi efikasnijeg uspostavljanja saradnje i ujednačavanja prakse, opisan je......

Ministarstvo državne uprave i lokalne smaouprave je u cilju efikasne realizacije projekta Vlade Republike Srbije „Ažuriranje adresnog registra“ pripremilo za lokalne samouprave Smernice za izradu predloga odluke za dobijanje prethodne saglasnosti nadležnog organa na predlog odluke o nazivima ulica i drugih delova naseljenih mesta. Smernice sadrže......

Koče Popovića 3, 11 000 Beograd

011/3060-101

lokalna.samouprava@mduls.gov.rs