Инструкција за матичаре о електронском слању података

Министарство државне управе и локалне самоуправе упутило је инструкцију матичарима и заменицима матичара у вези обавезе да електронским путем достављају податаке о чињеници смрти другим институцијама.

С обзиром на то да се Регистар матичних књига повезује са другим евиденцијама односно регистрима, у којима се воде подаци који се изворно уписују у матичне књиге, када за то постоји правни основ и техничке могућности, у сарадњи са Централним регистром обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО), Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање и Министарством унутрашњих послова омогућено је да  електронским путем, по упису чињенице смрти у матичну књигу умрлих матичар достави извештај овим институција.

На овај начин постиже се ефикасно ажурирање ових евиденција.

ПРЕУЗМИТЕ ИНСТРУКЦИЈУ