Instrukcija za matičare o elektronskom slanju podataka

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je instrukciju matičarima i zamenicima matičara u vezi obaveze da elektronskim putem dostavljaju podatake o činjenici smrti drugim institucijama.

S obzirom na to da se Registar matičnih knjiga povezuje sa drugim evidencijama odnosno registrima, u kojima se vode podaci koji se izvorno upisuju u matične knjige, kada za to postoji pravni osnov i tehničke mogućnosti, u saradnji sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO), Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje i Ministarstvom unutrašnjih poslova omogućeno je da  elektronskim putem, po upisu činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih matičar dostavi izveštaj ovim institucija.

Na ovaj način postiže se efikasno ažuriranje ovih evidencija.

PREUZMITE INSTRUKCIJU