Извештај о изради Програма развоја електронске управе за период од 2019. до 2022. године

Израда Програма развоја е-управе за период од 2019. до 2022. године траје од октобра месеца 2018. године. Процес израде отпочео је прихватањем Оперативног плана и Методологије израде Програма од стране Координационог савета за електронску управу који према одлуци Владе Републике Србије врши координацију активности на изради овог документа. Израда Програма је у потпуности усклађена са Законом о планском систему Републике Србије и представља један од првих докумената јавне политике који се израђује према овом закону.

Програм предвиђа велики број мера и активности које су усмерене на подизање капацитета јавне управе у функцији пружања електронских услуга грађанима и привреди, побољшавање корисничког искуства електронских услуга и омогућавање правне сигурности корисницима.

Радна група Министарства државне управе и локалне самоуправе, у чијој се надлежности налази израда Програма, има следећу структуру чланова:

 1. Министарство државне управе и локалне самоуправе;
 2. Министарство унутрашњих послова;
 3. Министарство финансија;
 4. Влада Републике Србије – Кабинет председника Владе;
 5. Влада Републике Србије – Канцеларија за информационе технологије и електронску управу;
 6. Републички секретаријат за јавне политике;
 7. Национална алијанса за локални економски развој – НАЛЕД.

Програм има следећу структуру циљева:

Општи циљ:

 1. Развој ефикасне и кориснички оријентисане управе у дигиталном окружењу

Посебни циљеви:

 1. Развој инфраструктуре у електронској управи и обезбеђивање интероперабилности;
 2. Унапређење правне сигурности у коришћењу електронске управе;
 3. Повећање доступности електронске управе грађанима и привреди кроз унапређење корисничких сервиса;
 4. Отворени подаци у електронској управи.

У складу са Законом о планском систему, Радна група Министарства државне управе и локaлне самоуправе је у сарадњи са Координационим саветом за електронску управу припремило Извештај о изради Програма развоја електронске управе за период од 2019. до 2022. године.