Izveštaj o izradi Programa razvoja elektronske uprave za period od 2019. do 2022. godine

Izrada Programa razvoja e-uprave za period od 2019. do 2022. godine traje od oktobra meseca 2018. godine. Proces izrade otpočeo je prihvatanjem Operativnog plana i Metodologije izrade Programa od strane Koordinacionog saveta za elektronsku upravu koji prema odluci Vlade Republike Srbije vrši koordinaciju aktivnosti na izradi ovog dokumenta. Izrada Programa je u potpunosti usklađena sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije i predstavlja jedan od prvih dokumenata javne politike koji se izrađuje prema ovom zakonu.

Program predviđa veliki broj mera i aktivnosti koje su usmerene na podizanje kapaciteta javne uprave u funkciji pružanja elektronskih usluga građanima i privredi, poboljšavanje korisničkog iskustva elektronskih usluga i omogućavanje pravne sigurnosti korisnicima.

Radna grupa Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, u čijoj se nadležnosti nalazi izrada Programa, ima sledeću strukturu članova:

 1. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave;
 2. Ministarstvo unutrašnjih poslova;
 3. Ministarstvo finansija;
 4. Vlada Republike Srbije – Kabinet predsednika Vlade;
 5. Vlada Republike Srbije – Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu;
 6. Republički sekretarijat za javne politike;
 7. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj – NALED.

Program ima sledeću strukturu ciljeva:

Opšti cilj:

 1. Razvoj efikasne i korisnički orijentisane uprave u digitalnom okruženju

Posebni ciljevi:

 1. Razvoj infrastrukture u elektronskoj upravi i obezbeđivanje interoperabilnosti;
 2. Unapređenje pravne sigurnosti u korišćenju elektronske uprave;
 3. Povećanje dostupnosti elektronske uprave građanima i privredi kroz unapređenje korisničkih servisa;
 4. Otvoreni podaci u elektronskoj upravi.

U skladu sa Zakonom o planskom sistemu, Radna grupa Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave je u saradnji sa Koordinacionim savetom za elektronsku upravu pripremilo Izveštaj o izradi Programa razvoja elektronske uprave za period od 2019. do 2022. godine.