Централни регистар становништва у септембру 2020. године

Централни регистар становништва објединиће на једном месту 13 евиденција које воде различите институције и то ће бити први пут да држава има све евиденције о грађанима на једном месту. Све електронске базе у држави биће повезане, а систем ће се ширити по успостављању нових база.

Овако увезане базе омогућују да службеници размењују податке из евиденција и не траже од грађана разна уверења, потврде и слично. Грађани немају ни обавезу, ни потребу да иду од шалтера до шалтера како би прикупили различиту документацију да би завршили неки посао.

Поступак ће ићи тако да када грађанин поднесе захтев, службеник који има приступ систему, преузме податке и обавести га када је поступак завршен.

На пример, очекује се да ће и нотари имати приступ Централном регистру и да ће моћи да приступе подацима неопходним за оверу одређеног уговора. То могу да буду подаци, рецимо, о брачном стању неопходни за оверу купопродајног уговора.

План је да све државне институције користе овај систем. Новина је да ће грађани имати могућност да уз уношење матичног броја сами проверавати податке о себи, а за непотпуне или нетачне моћи ће да се обрати надлежним институцијама да то допуне или исправе.