Србија напредовала у борби против апатридије и постала пример добре праксе и за друге земље

У Србији су обезбеђени сви услови за несметано остваривање права на упис у матичну књигу рођених, а решења проблема правно невидљивих лица која су примењена препозната су као модел добре праксе у земљама региона, али и шире.

Појавом апатридије у Србији највише су погођене националне мањине Роми, Ашкалије и Египћани, као и интерно расељена лица са Косова и Метохије. Министарство државне управе и локалне самоуправе, у оквиру своје надлежности у области матичних књига, већ дужи низ година, уз активну подршка UNHCR и у сарадњи са Заштиником грађана и осталим релевантним институцијама и невладиним сектором, спроводи активности које на системски начин уређују ова питања.

Омогућено је несметано остваривање права на упис у матичну књигу рођених, јер ово право је основ за остваривање не само права из личног статуса, већ и свих осталих социјалних, економских, културних и политичких права ових лица.

У Србији данас постоје механизми да сва лица која нису уписана у матичну књигу рођених то право могу остварити сагласно Закону о матичним књигама или у поступку утврђивања времена и места рођења.

У том смислу, свака држава, па и Србија претендује да има јасне и законом утврђене податке о личности, а у циљу спречавања сваке могуће врсте злоупотреба ових службених евиденција (нпр. трговине децом и људима).

Ово посебно с обзиром на преузете обавезе Републике Србије у складу са Конвенцијом Савета Европе о борби против трговине људима.

Србија је за  постигнућа у превенцији и смањењу броја лица без држављанства похваљена иу извештају Представништва UNHCR у Србији из марта 2019. године, где су оцењена као изванредна.  Нека од решења која су примењена у Србији представљају примере добре праксе у другим државама региона и шире.

Позитивна оцена стања у области остваривања права на упис у матичну књигу рођених садржана је у Годишњем извештају Европске комисије о напретку Републике Србије за 2015. годину, у коме се наводи да је „према закључцима са трећег семинара о Ромима, одржаног у јуну, остварен добар напредак у погледу евиденције грађана“, као и да је „накнадна регистрација непријављених грађана довела до пада броја „правно невидљивих лица“, односно да су „пронађена системска решења за спречавање поновне појаве таквих случајева у будућности“.

Шири текст прочитајте ОВДЕ.