e usluge Tag

Забрана кретања у покушају да се заштити здравље, приморала је већину људи да се окрену дигиталним платформама и овај део посла обаве од куће. У којој мери су у томе били успешни?...

Родитељи од данас за упис деце у први разред неће морати да доносе извод из књиге рођених и доказ о пребивалишту детета, већ ће то школа електронски набављати уместо њих. "Матичне књиге увезали смо са основним школама и од данас родитељи при упису првака не морају...