Zajednički konsultativni odbor komiteta regiona Tag

Државни секретар Иван Бошњак рекао је да је за креирање услова за побољшање опште пословне климе, а у циљу подстицаја локалног и регионалног економског развојау Србији, важна реформа државне управе и локалне самоуправе и развој е-управе. „Одговарајући правни оквир, улагање у људе и њихова знања, као...

Заједнички консултативни одбор (ЗКО) формиран је Закључком Владе 26. јуна 2014. године, као једно од тела за [caption id="attachment_7739" align="alignleft" width="300"] Заједнички консултативни одбор комитета региона ЕУ и локалних и регионалних органа власти у Србији, заседање у Нишу[/caption] спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница...