децембар 2019

Национална академија за јавну управу објавила је јавни позив за потврђивање статуса акредитованог спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признате организаторе активности образовања одраслих. На јавни позив могу са јавити акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно...

Национална академија за јавну управу објавила je јавни позив за акредитацију спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи. На јавни позив могу се јавити кандидати (правна лица и предузетници) који испуњавају услове за селекцију спроводилаца који су наведени у јавном позиву. Пријаве на јавни позив се подносе...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, као надлежно за политику у области стручног усавршавања у јавној управи, а у циљу стручног усавршавањa запослених у органима јединица локалне самоуправе који обављају поверене послове из делокруга овог министарства – матичарима и заменицима матичара, донело је Секторски посебни...

Настављајући добру праксу пружања подршке кандидатима у припреми за полагање државног стручног испита и посебног стручног испита за матичара, Министарство државне управе и локалне самоуправе израдило је и објавило нова издања Приручника за полагање државног стручног испита  и Приручника за полагање посебног стручног испита за...

Влада Републике Србије, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, донела је нову Уредбу о државном стучном испиту којом се уводи значајна иновација - ново софтверско решење које омогућава да се у 2020. години у целини имплементира електронско управно поступање и електронска комуникација Министарства...

Влада Републике Србије, на предлог Националне академије за јавну управу, на седници одржаној 26. децембра 2019. године усвојила је програме обуке за запослене у државним органима и органима јединица локалне самоуправе за 2020. годину, и то: Општи програм обуке државних службеника за 2020. годину, који...

Прописима Европске уније уређено је питање електронских набавки, које укључују електронска средства комуникације, системе динамичне куповине и електронске аукције. Један о најважнијих корака ка потпуној дигитализацији јавних набавки је успостављање интернет Портала јавних набавки....

Захваљујући успешно спроведеној реформи јавних набавки, као и зацртаним плановима за даље унапређење и развој овог система, у преговорима о приступању Србије Европској унији у децембру 2016. године отворено је преговарачко поглавље број 5 - Јавне набавке....

Примена новог Закона о јавним набавкама доноси значајно смањење и поједностављивање поступака у области јавне набавке, смањење административног оптерећења и на страни наручиоца и на страни понуђача....

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић присуствовао је данас отварању реконструисаног Каменог моста преко Лепенице у Крагујевцу, за који је Министарство из Фонда за локал определило 10 милиона динара. [caption id="attachment_16188" align="alignleft" width="300"] Министар Бранко Ружић и градоначелник Радомир Николић у обиласку[/caption] “Велико је задовољство...

Skip to content