фебруар 2020

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном...

Представници мисије Међународног монетарног фонда на челу са Јаном Кесом Мартејном посетили су Министарство државне управе и локалне самоуправе како би са министром Бранком Ружићем и сарадницима разговарали о реформи управљања људским ресурсима. „Министарство непрестано ради на активностима које имају за циљ боље управљање кадровима у...

Државни секретар Иван Бошњак предводио је српску делегацију на Карпатској конференцији, годишњем скупу релевантних међународних партнера из овог дела Европе, који је одржан у Красичину у Пољској. Главни циљ конференције је разматрање и усаглашавање иницијативе доношења Карпатске стратегије за развој истока Европе, која би тако била...

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-35/2020-02 од 20. фебруара 2020. године,   НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6  објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Редни број...

На основу члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-22/2020-02 од  4. фебруара 2020. године, НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6  објављује  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Редни број...

У сегменту управљања кадровима у државним органима посебно место дато је  стручном оспособљавању – приправништву. Будући да је Законом о државним службеницима иновирана обавеза руководилаца органа да донесу општи акт о увођењу приправника у рад, припремили смо Модел Правилника о увођењу приправника у рад, са...

Министарство државне управе и локалне самоуправе расписало је јавни конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за финансирање програма и пројеката из области образовања. Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је да је ове године у Фонду укупно опредељено 30...

Комисија састављена од представника Министарства државне управе и локалне самоуправе и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије обавештава подносиоце пријава и осталу заинтересовану јавност о резултатима Јавног позива организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду Акционог плана...

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић отворио је данас Јединствено управно место у Белој Паланци, које ће грађанима у овој општини омогућити да на једном месту, брже и ефикасније, заврше послове које имају са управом. Министарство државне управе и локалне самоуправе је овај пројекат...

Skip to content