Јавне набавке

На основу члана 36. став 7.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12,  14/15 и  68/15),   НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6   објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА без објављивања позива за подношење понуда за услугу – Аутоматизација процеса електронске писарнице и набавка лиценци за...

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка број 404-02-127/2019-02 од 5. јула 2019. године и Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка јавне набвке број 404-02-127/2019-02/3 од 9....

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6 објављује OБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 8/2019  6.10.2020 - Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну...

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) Одлуке о покретању поступка број 404-02-126/2019-02 од 3. јула 2019. године и Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка јавне набавке 404-02-126/2019-02/3 од 1. августа...

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6 објављује OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 9/2019   25.7.2019. - Обавештење о закљученом уговору за централозовану јавну набавку...

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-142/2019-02 од 16. јула 2019. године, НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6 објављује  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Редни број...

НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6  објављује  OБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА            у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 1/2019 Набавка горива и мазива 1.7.2019. - Обавештење о закљученом уговору за центализовану јавну набавку број 1/2019 - партија 2 2.9.2019. - Обавештење о закљученом...

НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6  објављује  OБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ            у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 10/2019 Набавка рачунарског материјала – тонера (осим за тонере набављене на основу централизоване јавне набавке која је покренута у 2018. години) 27.6.2019. - Обавештенње о закљученом уговору...

                На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 404-02-125/2019-02 од 21. јуна 2019. године, НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6 објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ...

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6  објављује OБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 2/2019 5.6.2019. - Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну...

Skip to content