Обавештења

Министарство државне управе и локалне самоуправе отвориће контакт телефоне, преко којих грађани могу добити информације о уписима у изводима из Јединственог бирачког списка, поводом избора који ће бити одржани 02. јуна 2024. године.   На дан одржавања избора, у недељу, 02. јуна 2024. године. године, грађани могу...

Са задовољством вас обавештавамо да је Регионална школа за јавну управу – ReSPA, у сарадњи са SIGMA, објавила конкурс за доделу Награда за институције јавне управе Западног Балкана за 2024. годину - 2024 Public Administration Award.   Ово јединствено такмичење има за циљ да препозна и награди...

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава    ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У              МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ     I Орган у коме...

Национална академија за јавну управу је дана 9. априла 2024. године објавила јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи. На јавни позив могу са јавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за селекцију реализатора који су наведени у позиву. Пријаве на јавни позив се подносе...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС” бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС” бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и...

До сада је у Републици Србији успостављено 55 јединствених управних места почев од 2018. године а нових 14 градова и општина добило је средства за успостављање и унапређење јединственог управног места у 2024. години. Министарство државне управе и локале самоуправе расписало је 9. фебруара 2024. године...

На основу члана 18. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 101/21), а на основу Предлога одлуке Комисије за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава, доносим О  Д  Л  У ...

На основу члана 28. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање Програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 101/21), а на основу Предлога одлуке Комисије за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе, доносим ОДЛУКУ о додели годишњих награда за...

У оквиру наставка подршке градовима и општинама у увођењу јединственог управног места, Министарство државне управе и локалне самоуправе расписује седми по реду Јавни позив за доделу бесповратних средстава у циљу подршке јединицама локалних самоуправа и градским општинама за успостављање и унапређење јединственог управног места у...

Skip to content