Обавештења

Министарство државне управе и локалне самоуправе започело је активности у оквиру процеса израде петог Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији. У ту сврху, основана је Посебна међуминистарска радна група коју чине представници органа државне управе, служби Владе, посебних организација,...

У оквиру наставка подршке градовима и општинама у увођењу јединственог управног места, Министарство државне управе и локалне самоуправе расписује шести по реду јавни позив општинама и градовима за пријаву у оквиру пројекта „Подршка у успостављању јединственог управног места“ у укупном износу од 88.000.000,00 динара буџетских...

На основу члана 26. Правилникa о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 101/21), Министарство државне управе и локалне самоуправе је објавило Јавни позив за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у...

На основу члана 26. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 101/21), Република Србија МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ објављује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2022. години   Увод...

Република Србија МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за расподелу средстава     Расподела средстава ће се вршити на основу поднетих пријава које садрже предлоге пројеката поднетих за одређене намене у укупном износу од 490.000.000,00 динара.   Пружање финансијске помоћи јединици локалне самоуправе у пуном или делимичном износу недостајућих средстава,...

У складу са објављеним Јавним позивом за подношење предлога пројеката за успостављање и унапређење међуопштинске сарадње који је расписан у оквиру пројекта „Локална самоуправа за 21. век“ 11. октобра 2022. године, Комисија за избор предлога пројеката, а уз сагласност донатора, донела је Предлог одлуке, на основу које...

Комисија састављена од представника Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавештава подносиоце пријава и осталу заинтересовану јавност о резултатима Јавног позива организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду...

Партнерство за отворену управу (енгл. Open Government Parntership – OGP) је међународна иницијатива чија је сврха унапређење основних вредности и принципа отворене управе (попут учешћа у доношењу одлука, транспарентности и одговорности органа јавне власти, уз употребу иновација и технологија), кроз блиску сарадњу органа управе са...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у поступку припреме документа јавне политике којим се уређује развој електронске управе, спроводи јавну расправу о Предлогу програма развоја електронске управе у Републици Србији за период 2023-2035. године са Акционим планом за његово спровоћење.  Јавна расправа о Предлогу програма одржаће се од 23. децембра...

Национална академија за јавну управу је 20. децембра 2022. године објавила Јавни позив за потврђивање статуса акредитованог спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признате организаторе активности образовања одраслих. Пријаве на јавни позив се подносе у електронском облику...

Skip to content