Стручно усавршавање

Стручни испити у марту 2020. године, одржаће се у испитним роковима према следећем, планираном распореду. О свим евентуалним изменама у датумима одржавања стручних испита кандидати ће бити благовремено обавештени објавом на веб презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе. Државни стручни испит за кандидате са високим...

Национална академија за јавну управу је 11. марта 2020. године објавила јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи за области стручног усавршавања: Лични развој и вештине и Тренинг тренера. На јавни позив могу са јавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за...

Пројекат “Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2” који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Канцеларија Савета Европе у Београду, објављује позив за три консултанта. Три консултанта ће радити као „консултантски тим“ које ће учествовати у спровођењу пројектне активности „Подршка министарствима...

Министар државне управе и локалне самoуправе Бранко Ружић примио је данас прву групу студената са Правног факултета који ће у нареднoм периоду стручну праксу обавити у овом Министарству у областима које се односе на управни поступак, развој електронске управе, систем локалне самоуправе, матичне књиге и...

Матичари у Србији су последњих година направили највећи корак напред у унапређењу квалитета услуга које пружамо грађанима и понели највеће бреме реформи, изјавио је данас министар државне управе и локалне самоурпаве Бранко Ружић. "Резултати рада матичара данас се мере импозантним бројкама. Само у 2019. години спровели...

У сегменту управљања кадровима у државним органима посебно место дато је  стручном оспособљавању – приправништву. Будући да је Законом о државним службеницима иновирана обавеза руководилаца органа да донесу општи акт о увођењу приправника у рад, припремили смо Модел Правилника о увођењу приправника у рад, са...

Министартво државне упрве и локалне самоуправа прва је институција која је донела посебан секторски програм стручног усавршавања и то за матичаре, који ће прве обуке по овом програму имати већ у марту ове године, изјавила је Јасмина Бенмансур помоћница министра за стручно усавршавање. Она је на...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, као надлежно за политику у области стручног усавршавања у јавној управи, а у циљу стручног усавршавањa запослених у органима јединица локалне самоуправе који обављају поверене послове из делокруга овог министарства – матичарима и заменицима матичара, донело је Секторски посебни...

Настављајући добру праксу пружања подршке кандидатима у припреми за полагање државног стручног испита и посебног стручног испита за матичара, Министарство државне управе и локалне самоуправе израдило је и објавило нова издања Приручника за полагање државног стручног испита  и Приручника за полагање посебног стручног испита за...

Влада Републике Србије, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, донела је нову Уредбу о државном стучном испиту којом се уводи значајна иновација - ново софтверско решење које омогућава да се у 2020. години у целини имплементира електронско управно поступање и електронска комуникација Министарства...

Skip to content