Буџет министарства

Министарство државне управе и локалне самоуправе у складу са Законом о буџету за 2024. годину располагало је буџетом од 1.762.091.000 динара на свим изворима финансирања.

У току 2020. године Државна ревизорска институција је спровела ревизију финансијских извештаја за 2019. годину Министарства државне управе и локалне самоуправе.

По мишљењу Државне ревизорске институције (Извештај о ревизији финансијских извештаја Министарства државне управе и локалне самуправе за 2019. и Послеревизиони извештај о мерама исправљања по ревизији финансијских извештаја за 2019. годину) финансијски извештаји Министарства припремљени су по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Грађански водич кроз буџет

Финансијски план за 2024. годину

Финансијски план за 2023. годину

Финансијски план за 2023. годину

 Одлука о усвајању Финансисјког плана за 2023. годину

Одлука о усвајању прве измене и допуне финансијског плана за 2023. годину 

Одлука о другој измени и допуни финансијског плана за 2023. годину 

Одлука о трећој измени и допуни финансијског плана за 2023. годину 

Одлука о четвртој измени и допуни финансијског плана за 2023. годину 

Одлука о петој измени и допуни финансијског плана за 2023. годину 

Одлука о шестој измени и допуни финансијског плана за 2023. годину 

  Одлука о седмој измени и допуни финансијског плана за 2023. годину 

Одлука о осмој  измени и допуни финансијског плана за 2023. годину 

Одлука о деветој измени и допуни финансијског плана за 2023. годину 

Одлука о десетој  измени и допуни финансијског плана за 2023. годину 

Одлука о једанаестој измени и допуни финансијског плана за 2023. годину 

Одлука о дванаестој измени и допуни финансијског плана за 2023. годину 

Одлука о тринаестој измени и допуни финансијског плана за 2023. годину 

Одлука о четрнаестој измени и допуни финансијског плана за 2023. годину 

Одлука о петнаестој измени и допуни финансијског плана за 2023. годину 

Одлука о шестанестој измени и допуни финансијског плана за 2023. годину 

Одлука о  седамнаестој измени и допуни финансијског плана за 2023. годину 

Финансијски план за 2022. годину

Финансијски план за 2022. годину

 Одлука о усвајању Финансисјког плана за 2022. годину

Прва измена финансијског плана за 2022. годину 

Одлука о усвајању прве измене и допуне финансијског плана за 2022. годину 

Одлука о трећој измени и допуни финансијског плана за 2022. годину 

Одлука о четвртој измени и допуни финансијског плана за 2022. годину 

Одлука о петој измени и допуни финансијског плана за 2022. годину 

Одлука о шестој измени и допуни финансијског плана за 2022. годину 

  Одлука оседмој измени и допуни финансијског плана за 2022. годину 

Одлука о осмој  измени и допуни финансијског плана за 2022. годину 

Одлука о деветој измени и допуни финансијског плана за 2022. годину 

Одлука о десетој измени и допуни финансијског плана за 2022. годину 

Одлука о једанаестој измени и допуни финансијског плана за 2022. годину 

Одлука о дванаестој измени и допуни финансијског плана за 2022. годину 

Одлука о тринаестој измени и допуни финансијског плана за 2022. годину 

Одлука о четрнаестој измени и допуни финансијског плана за 2022. годину 

Одлука о петнаестој измени и допуни финансијског плана за 2022. годину 

Финансијски план за 2021. годину

Финансијски план за 2021. годину

 Одлука о усвајању Финансисјког плана за 2021. годину

Прва измена финансијског плана за 2021. годину 

Одлука о усвајању прве измене и допуне финансијског плана за 2021. годину 

Друга измена финансијског плана за 2021. годину 

Одлука о усвајању друге измене и допуне финансијског плана за 2021. годину

Трећа измена финансијског плана за 2021. годину 

Одлука о усвајању треће измене и допуне финансијског плана за 2021. годину

Четврта измена финансијског плана за 2021. годину 

Одлука о усвајању четврте измене и допуне финансијског плана за 2021. годину

Пета измена финансијског плана за 2021. годину 

Одлука о усвајању пете измене и допуне финансијског плана за 2021. годину

Шеста измена финансијског плана за 2021. годину 

Одлука о усвајању шесте измене и допуне финансијског плана за 2021. годину

Седма измена финансијског плана за 2021. годину 

Одлука о усвајању седме измене и допуне финансијског плана за 2021. годину

Осма измена финансијског плана за 2021. годину 

Одлука о усвајању осме  измене и допуне финансијског плана за 2021. годину

Девета измена финансијског плана за 2021. годину 

Одлука о усвајању девете измене и допуне финансијског плана за 2021. годину

Десета измена финансијског плана за 2021. годину 

Одлука о усвајању десете измене и допуне финансијског плана за 2021. годину

Једанаеста измена финансијског плана за 2021. годину 

Одлука о усвајању једанаесте измене и допуне финансијског плана за 2021. годину

Одлука о усвајању допуне једанаесте измене финансијског плана за 2021. годину 

Финансијски план за 2020. годину

Финансијски план за 2020. годину

Одлука о Финансијском плану за 2020. годину 

Прва измена финансијског плана за 2020. годину

Одлука о усвајању прве измене и допуне финанасијског плана за 2020. годину

 Друга измена финансијског плана за 2020. годину

Одлука о усвајању друге измене и допуне финанасијског плана за 2020. годину

 Трећа измена финансијског плана за 2020. годину

Одлука о усвајању треће измене и допуне финанасијског плана за 2020. годину

 Четврта измена финансијског плана за 2020. годину

Одлука о усвајању четврте измене и допуне финанасијског плана за 2020. годину

 Пета измена финансијског плана за 2020. годину

Одлука о усвајању пете измене и допуне финанасијског плана за 2020. годину

 Шеста измена финансијског плана за 2020. годину

Одлука о усвајању шесте измене финанасијског плана за 2020. годину

 Седма измена финансијског плана за 2020. годину

Одлука о усвајању седме измене финанасијског плана за 2020. годину

Осма измена финансијског плана за 2020. годину

Одлука о усвајању осме измене финанасијског плана за 2020. годину

Девета измена финансијског плана за 2020. годину

Одлука о усвајању девете измене финансијског плана за 2020. годину 

Више информација о финансијским плановима за претходне године можете видети у Информатору о раду

Средњорочни план

Skip to content