УСВОЈЕНИ ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Влада Републике Србије, на предлог Националне академије за јавну управу, на седници одржаној 26. децембра 2019. године усвојила је програме обуке за запослене у државним органима и органима јединица локалне самоуправе за 2020. годину, и то:

Ови програми обуке, између осталог, имају за циљ обезбеђивање услова за остваривање континуираног процеса изградње капацитета и стручног усавршавања државних службеника и запослених у јединицама локалне самоуправе за спровођење реформских процеса у различитим областима у којима државни органи и орган јединица локалне самоуправе остварују своју надлежност.

Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе Владе Републике Србије и Министарство државне управе и локалне самоуправе имали су активну улогу у припреми једног од усвојених програма обуке, будући да су, у сарадњи са Националном академијом за јавну управу, припремили Секторски програм континуираног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе.

Секторски програм континуираног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе обухвата 17 области стручног усавршавања и 90 тематских целина и у складу са утврђеним потребама за стручним усавршавањем запослених у јединицама локалне самоуправе за 2020. годину, садржи 12 тематских целина више у односу на програм реализован у 2019. години.Skip to content