јун 2017

На основу члана 121. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16) и члана 6. Правилника о критеријумина и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17),...

Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) је започело са реализацијом пете фазе програма Exchange 5. Програм финансира Европска унија из средстава ИПА 2014, Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) је корисник у смислу индиректног управљања...

Данас почиње имплементација информационог система еЗУП који ће запосленима у јавној управи омогућити брзо и једноставно приступање подацима који су им потребни за одлучивање у управним поступцима који воде. На тај начин, грађанима ће органи управе услуге извршавати ефикасније и за много краће време. Ово...