jun 2017

Na osnovu člana 121. stav 5. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16) i člana 6. Pravilnika o kriterijumina i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 49/17),...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) je započelo sa realizacijom pete faze programa Exchange 5. Program finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) je korisnik u smislu indirektnog upravljanja...

Danas počinje implementacija informacionog sistema eZUP koji će zaposlenima u javnoj upravi omogućiti brzo i jednostavno pristupanje podacima koji su im potrebni za odlučivanje u upravnim postupcima koji vode. Na taj način, građanima će organi uprave usluge izvršavati efikasnije i za mnogo kraće vreme. Ovo...