новембар 2019

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић учествује на министарском састанку чланова Регионалне школе за јавну администрацију (RESPA) који се одржава у Скопљу од 12-13 новембра. Тема сусрета је значај дигитализације за рад јавне управе, како за запослене, тако и за грађане. Министар је истакао...

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка број 404-02-222/2019-02 од 6. новембра 2019. године, НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6  објављује  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Редни број јавне...

Министарствo државне управе и локалне самоуправе одржало је донаторски састанак са представницима амбасада и донаторима у циљу упознавања и представљања Нацрта закона о референдуму и народној иницијативи за који је у току јавна расправа. Министар Ружић је рекао да је сврха овог закона да омогући грађанима...

Помоћница министра државне управе и локалне самоуправе Ивана Савићевић изјавила је на округлом столу са представницима француске администрације да  је за Србију веома важна размена искуства са Француском у области реформе јавно службеничког система. Она је истакла да је ова посета изузетно битна за унапређење и...

У Крушевцу је представљен Споразум о међуопштинској сарадњи 18 градова и општина у сливу Западне Мораве, који превиђа формирање заједничке службе за превентивно деловање и смањење ризика од поплава и елементарних непогода. Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Иван Бошњак  истакао је да...

На првом округлом столу у Новом Саду у оквиру јавне расправе представљен је Нацрт закона о референдуму и народној иницијативи. Државни секретар Зоран Касаловић нагласио је да је циљ да се утврде правила за спровоење референдума и народне иницијативе у складу са Уставом Републике Србије...

Министарство државне управе и локалне самоуправе у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи организје округли сто 12. новембра 2019. године, у 12 часова, у Нишу, Хол Градске куће, улица 7. јула број 2, са почетком у 12 часова, на којем представници градова и...

Имајући у виду да је од јавне расправе о измена и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, када је Нацрт закона последњи пут објављен, прошао одређени временски период, Министарство држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaве, настављајући тренд транспарентног и инклузивног поступања, овим путем...

Нови амбасадор Краљевине Норвешке у Србији Њ.Е. Јорн Јелштад рекао је да је сарадња са Министарством државне управе и локалне самоуправе jaко важна с обзиром на надлежност у координацији реформе јавне управе коју ово Министарство има. „Посматрамо ово министарство као стуб свих других реформи, јер једино јака...

На данашњем састанку министра државне управе и локалне самоуправе Бранка Ружића са представницима Светске банке разматрана је досадашња и будућа сарадња две институције на пољу оптимизације и модернизације јавне управе. „Јавна управа мора да прати модерне токове развоја и да се употребом савремених технологија дигитално трансформише...