новембар 2019

Нови амбасадор Краљевине Норвешке у Србији Њ.Е. Јорн Јелштад рекао је да је сарадња са Министарством државне управе и локалне самоуправе jaко важна с обзиром на надлежност у координацији реформе јавне управе коју ово Министарство има. „Посматрамо ово министарство као стуб свих других реформи, јер једино јака...

На данашњем састанку министра државне управе и локалне самоуправе Бранка Ружића са представницима Светске банке разматрана је досадашња и будућа сарадња две институције на пољу оптимизације и модернизације јавне управе. „Јавна управа мора да прати модерне токове развоја и да се употребом савремених технологија дигитално трансформише...

                На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-219/2019-02 од 30. октобра 2019. године, НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6  објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Редни...

За јачање сарадње са цивилним сектором , поред законодавног оквира, веома је важно и транспарентно финансирање и партиципација цивилног друштва у креирању јавних политика, рекла је помоћница министра Ивана Антић. Она је на конференцији „Дијалогом на корак ближе грађанима и грађанима“  подсетила да је 2009. године...

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, од 15. априла 2019. године (потврђен Законом о потврђивању Финансијског уговора Партнерство за локални развој између Републике Србије и Европске инвестиционе банке) уређују се ближи услови за извршење Финансијског уговора - доделу, расподелу и коришћење средстава из...