Обавештења

Шта доноси нови Закон о општем управном поступку? Како ће ефикасна јавна управа утицати на предузетништво и квалитет услуга према грађанима? Које су користи за локалне самоуправе? Како ће функционисати систем размене података међу службама? Како медији могу да се укључе? Поштовани/a, Велико нам је задовољство да Вас позовемо на...

МДУЛС поставља позив за краткорочно ангажовање локалних консултаната у оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у јединицама локалне самоуправе“. Пројекат заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе у партнерству са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина....

ПОЗИВ ЗA ДOСTAВЉAЊE ИЗJAВE  О ЗAИНTEРEСOВAНOСTИ референтни број 1.3 Пројекат:  Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформe локалне самоуправе 2016-2019 Пројектни задатак:  Функционална анализа у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији Усвajaњeм Стратегијe реформе јавне управе у Републици Србији 2014. гoдинe, зajeднo сa Aкциoним плaнoм зa њeну примeну...

Министарство државне управе и локалне самоуправе донело је Упутство о примени одредаба чл. 9 и 103. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које ће појаснити и унапредити...

Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и79/2015 – исправка), овде, који је ступио на снагу 8. августа 2015. године, утврђена је обавеза да корисници јавних средстава достављају прописане податке до десетог у месецу...

Списак контакт телефона Министарства државне управе и локалне самоуправе преко којих грађани, у недељу 24. априла у периоду од 7 до 20 часова, могу добити информације о уписима у изводима из Јединственог бирачког списка: 011 / 2641-497 011 / 2686-808 011 / 2685-310 011 / 2641-495...

Ради подстицања развоја сектора јавних набавки у Републици Србији, објављујемо Позив за достављање Изјава заинтересованости ради ангажовања консултаната који ће пружити техничку помоћ у усвајању добре праксе набавки и успостављање одговарајуће процедуре у систему јавних набавки у Републици Србији. Пројекат ће бити финансиран из средстава ЕБРД. Рок...

Министарство државне управе и локалне самоуправе ставља на увид Уредбу о поступку расподеле средстава из буџетског фонда за националне мањине која је објављена у Службеном гласнику број 22/16 од 4. марта 2016. године. Текст Уредбе на српском језику можете преузети ОВДЕ. Можете преузети Уредбу на језицима националних...

Влада Републике Србије усвојила је 3. марта 2016. године Акциони план за остваривање права националних мањина, који је предвиђен у Акционом плану за Преговарачко поглавље 23 – Правосуђе и основна права. Усвајањем овог Акционог плана Република Србија је заокружила своје стратешко опредељење унапређења институционалног и...

ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ПОДАТКА О ТОМЕ ДА ЋЕ БИРАЧ ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ Ванредни парламентарни избори расписани су за 24. април. Припадници националних мањина имају право да се у ЈБС упишу прво на ћириличном писму, а затим на писму своје националне мањине, па тако у овом...