Projekti i programi

NAZIV PROGRAMA: Podrška prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama IZVOR FINANSIRANJA: Budžet MDULS VREDNOST:  30.000.000 dinara (u skladu sa Zakonom o budžetu za 2020. godinu). U cilju otklanjanja štetnih posledica izazvanih bolešću COVID-19 Uredbom Vlade Srbije budžet za projekte je umanjen i iznosi 20.000.000 dinara. JAVNI POZIV: Javni...

NAZIV PROGRAMA: Budžetski fond za nacionalne manjine u 2020. godini IZVOR FINANSIRANJA: Budžet MDULS VREDNOST: 30.000.000 dinara (u skladu sa Zakonom o budžetu za 2020. godinu). U cilju otklanjanja štetnih posledica izazvanih bolešću COVID-19 Uredbom Vlade Srbije budžet za projekte je umanjen i iznosi 24.000.000 dinara. JAVNI KONKURS: Konkurs za dodelu sredstava...

NAZIV PROGRAMA: Budžetski fond za Program za lokalne samouprave 2020 IZVOR FINANSIRANJA: Budžet MDULS KORISNIK: Lokalne samouprave CILJ PROJEKTA: Unapređenje infrastrukture i rada lokalnih samouprava BUDŽET:  520.000.000 dinara JAVNI POZIVI: Javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2019. godin i Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela...

NAZIV PROGRAMA: Budžetski fond za nacionalne manjine u 2019. godini IZVOR FINANSIRANJA: Budžet MDULS VREDNOST:  30.000.000 dinara   KORISNIK: Ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina, organizacije civilnog čiji se ciljevi prema statutarnim odredbama ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika...

NAZIV PROGRAMA: Budžetski fond za Program za lokalne samouprave 2019. IZVOR FINANSIRANJA: Budžet MDULS KORISNIK: Lokalne samouprave CILJ PROJEKTA: Unapređenje infrastrukture i rada lokalnih samouprava PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU U OKVIRU PROGRAMA:  Odluka o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave i Odluka o ispravci odluke o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za...

NAZIV PROGRAMA: Podrška prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama IZVOR FINANSIRANJA: Budžet MDULS VREDNOST:  45.000.000 dinara KORISNIK: Lokalne samouprave i gradske opštine JAVNI POZIV: Javni poziv za  prijavu jedinica lokalne samouprave i gradskih opština za realizaciju projekta uspostavljanja jedinstvenih upravnih mesta, Obrazac za prijavu CILJ PROJEKTA:...

NAZIV PROGRAMA: Sektorski reformski ugovor za sektor reforme javne uprave DONATOR: EU IPA 2015 VREDNOST PROJEKTA: 80 miliona evra (70 miliona direktne budžetske podrške i 10 miliona evra komplementarne podrške kroz 4 ugovora tehničke podrške) KORISNIK: Vlada Republike Srbije PARTNERI: Ostali organi i organizacije prema Akcionom planu za sprovođenje...

NAZIV PROJEKTA: „Lokalna samouprava za 21. vekˮ KORISNIK: MDULS DONATOR: Vlada Švajcarske Konfederacije VREDNOST: 2,5 miliona CHF PARTNERI: Republički sekretarijat za javne politike i Stalna konferencija gradova i opština. CILJ PROJEKTA: Sistemske reforme u cilju jačanja lokalnih uprava u skladu sa Strategijom reforme javne uprave vode ka efikasnijim jedinicama lokalne...

NAZIV PROJEKTA: Restrukturiranje i optimizacija javne uprave DONATOR: Evropska unija kroz sredstva iz IPA 2014 uz implementacionu podršku Svetske banke VREDNOST PROJEKTA: 2,5 miliona evra od kojih 540.000 EUR grant MDULSu KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave PARTNERI: Organi i organizacije javne uprave CILJ PROJEKTA: Pružena podrška procesu optimizacije...

NAZIV PROJEKTA: Ubrzanje promena – podrška reformi državne uprave i lokalne samouprave, kroz projekte DONATOR: Budžetska sredstva i UNDP VREDNOST: 3,3 miliona USD KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave PARTNERI: UNDP CILJ PROJEKTA: Povećana odgovornost institucija uprave na svim nivoima kako bi se pružile kvalitetnije usluge građanima i privredi...