Jedinstveni birački spisak

Jedinstveni birački spisak je javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo. Vodi se putem savremenih tehnologija, kao elektronska baza podataka i ažurira po jedinstvenoj metodologiji. Nastao je objedinjavanjem biračkih spiskova 2011. godine koje su do donošenja Zakona o jedinstvenom biračkom spisku vodile opštinske, odnosno gradske uprave saglasno odredbama Zakona o izboru narodnih poslanika. Prvi put je korišćen za izbore 2012. godine.

U birački spisak upisani su punoletni i poslovno sposobni državljani Republike Srbije, odnosno lica koja imaju biračko pravo  –  prema mestu prebivališta.

 

Birački spisak vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave analiziranjem podataka, preduzimanjem mera radi njihove usklađenosti i tačnosti i vršenjem promena nakon zaključenja biračkog spiska.

 

Deo biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave ažurira opštinska, odnosno gradska uprava kao povereni posao. Ažuriranje dela biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave od strane opštinske odnosno gradske uprave obuhvata: upis, brisanje, izmene, dopune ili ispravke po službenoj dužnosti ili na zahtev građana, o čemu se donosi odgovarajuće rešenje.

 

Svaka promena u biračkom spisku zasniva se na podacima iz matičnih knjiga, drugih službenih evidencija i javnih isprava. Odgovarajuće rešenje o promenama do zaključenja biračkog spiska (15 dana pre dana izbora) donosi opštinska odnosno gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora rešenje donosi Ministarstvo.

 

Podnosilac zahteva može na rešenje opštinske odnosno gradske uprave podneti žalbu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primio, a protiv rešenja Ministarstva može se podneti tužba Upravnom sudu u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primljeno.

 

U cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak, pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin i može ga izvršiti neposredno u opštinskoj odnosno gradskoj upravi u kojoj ima prebivalište, kao i elektronskim putem na adresu na javnom portalu.

Hodogram provere podataka u jedinstveni birački spisak

Hodogram ažuriranja jedinstvenog biračkog spiska

Provera upisa u birački spisak

Provera upisa u birački spisak

Kontakt osoba u MDULS zadužena za jedinstveni birački spisak za pravna pitanja:

Iva Nikolić
iva.nikolic@mduls.gov.rs

011/ 3620-148


Kontakt osobe u MDULS zadužene za jedinstveni birački spisak za tehnčka pitanja:

Ivana Radulović
ivana.radulovic@mduls.gov.rs

011/ 2686-808

Miroslav Petković
miroslav.petkovic@mduls.gov.rs

011/ 2641-497

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić sastala se sa predstavnicima Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) sa kojima je razgovarala o Jedinstvenom biračkom spisku i aktivostima Ministarstva na njegovom unapređenju. „Jedinstveni birački spisak nikada nije bio ažurniji. Elektronski smo......

U ponoć je rešenjem zaključen Jedinstveni birački spisak (JBS) za opšte izbore 21. juna, a Republička izborna komisija će objaviti broj birača u “Službenom glasniku Republike Srbije“. Rešenje o zaključenju je dostavljeno svim nadležnim izbornim komisijama – republičkoj, pokrajinskim i opštinskim i gradskim”, izjavio je......

Nijedan organ države ne stoji iza sajta www.hocudaglasam.com na kom se navodi da građani Republike Srbije koji žive u inostranstvu mogu da ostave svoje lične podatke, kao i kopije ličnih dokumenata, kako bi mogli da se prijave za glasanje za predstojeće izbore. Posebno je važno......

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donelo je Uputstvo o izmeni Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku kojim je propisano da birač na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, odnosno na izborima za predsednika Republike može glasati prema mestu boravišta u zemlji. Time......