Jedinstveni birački spisak

Jedinstveni birački spisak je javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo. Vodi se putem savremenih tehnologija, kao elektronska baza podataka i ažurira po jedinstvenoj metodologiji. Nastao je objedinjavanjem biračkih spiskova 2011. godine koje su do donošenja Zakona o jedinstvenom biračkom spisku vodile opštinske, odnosno gradske uprave saglasno odredbama Zakona o izboru narodnih poslanika. Prvi put je korišćen za izbore 2012. godine.

U birački spisak upisani su punoletni i poslovno sposobni državljani Republike Srbije, odnosno lica koja imaju biračko pravo  –  prema mestu prebivališta.

 

Birački spisak vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave analiziranjem podataka, preduzimanjem mera radi njihove usklađenosti i tačnosti i vršenjem promena nakon zaključenja biračkog spiska.

 

Deo biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave ažurira opštinska, odnosno gradska uprava kao povereni posao. Ažuriranje dela biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave od strane opštinske odnosno gradske uprave obuhvata: upis, brisanje, izmene, dopune ili ispravke po službenoj dužnosti ili na zahtev građana, o čemu se donosi odgovarajuće rešenje.

 

Svaka promena u biračkom spisku zasniva se na podacima iz matičnih knjiga, drugih službenih evidencija i javnih isprava. Odgovarajuće rešenje o promenama do zaključenja biračkog spiska (15 dana pre dana izbora) donosi opštinska odnosno gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora rešenje donosi Ministarstvo.

 

Podnosilac zahteva može na rešenje opštinske odnosno gradske uprave podneti žalbu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primio, a protiv rešenja Ministarstva može se podneti tužba Upravnom sudu u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primljeno.

 

U cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak, pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin i može ga izvršiti neposredno u opštinskoj odnosno gradskoj upravi u kojoj ima prebivalište, kao i elektronskim putem na adresu na javnom portalu.

Hodogram provere podataka u jedinstveni birački spisak

Hodogram ažuriranja jedinstvenog biračkog spiska

Provera upisa u birački spisak

Provera upisa u birački spisak

Kontakt osoba u MDULS zadužena za jedinstveni birački spisak za pravna pitanja:

Iva Nikolić
iva.nikolic@mduls.gov.rs

011/ 3620-148


Kontakt osobe u MDULS zadužene za jedinstveni birački spisak za tehnčka pitanja:

Ivana Radulović
ivana.radulovic@mduls.gov.rs

011/ 2686-808

Miroslav Petković
miroslav.petkovic@mduls.gov.rs

011/ 2641-497

Povodom teksta koji je objavljen u medijima, a tiče se zajedničke instrukcije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva pravde koja je upućena opštinskim/gradskim upravama da, u cilju sprovođenja odluka Vlade i ministra zdravlja koje se odnose na mere protiv sprečavanja epidemije COVID-19, na......

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je Priručnik za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji će biti značajan alat u radu službenika koji su ovlašćeni za vođenje, odnosno ažuriranje biračkog spiska. U Priručniku je predstavljen postupak ažuriranja biračkog spiska od raspisivanja izbora do......

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić predstavila je danas Priručnik za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji će biti značajan alat u radu službenika koji su ovlašćeni za vođenje, odnosno ažuriranje biračkog spiska. „Ministarstvo prepoznaje njihovu posvećenost i odgovornost koju imaju......

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave održalo je danas obuku za matičare o povezivanju matičnih knjiga sa Jedinstvenim biračkim spiskom, u cilju jačanja demokratskih kapaciteta i unapređenja biračkog spiska, posebno kad je reč o tačnosti i ažurnosti podataka. Cilj obuke je ujednačavanje prakse i primene......